Bolagstämma

Aktiebolag

Bolagsordningen är aktiebolagets grundlag.

Bolagsordning är ett av de centrala begreppen i ett aktiebolag och därför tar aktiebolagslagen upp bolagsordningen redan i tredje kapitlet. I denna artikel ska vi

Extra bolagsstämma
Aktiebolag

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma är ett styrinstrument för ägarna. Vid den extra bolagsstämman samlas ägarna av ett bolag för att fatta viktiga beslut om bolagets verksamhet utöver

Aktieägare

Bolagsstämma i ett aktiebolag

Bolagsstämma utgör en viktig händelse i ett aktiebolag där ägare och aktieägare samlas för att fatta beslut om bolagets framtid. Genom att rösta om olika