Aktiägaravtal

aktieägaravtal

Om aktieägaravtalets bindande verkan

Undrar du om man genom aktieägaravtal kan med bindande verkan ge bort sin rätt att begära ett inlösenförfarande i enlighet med vad som framgår i