Skattetillägg påförs inte på alla skatter. Om du funderar på om det finns en risk för skattetillägg när du deklarerar eller lämnar uppgifter till Skatteverket, så är det bra att veta vilka skatter som kan ge skattetillägg och vilka skatter som är undantagna.

Skatterätt

Tillämpningsområdet för skattetillägg

Skattetillägg tas ut på skatter. En skatt är en lagstadgad skyldighet för en privatperson eller en organisation att betala pengar till staten, utan att få någon direkt motprestation. Om man får en direkt motprestation kallas det i stället för avgift. Gränsen mellan skatt och avgift är inte alltid tydlig.

Skattetillägg tas också ut på vissa avgifter. För det första tas det ut på arbetsgivaravgift och på den allmänna löneavgift som beräknas på samma underlag som arbetsgivaravgiften. Dessutom tas det ut på kommunal fastighetsavgift.

Skattetillägg tas dock inte ut på alla skatter. Viss särskild löneskatt som betalas på vissa förvärvsinkomster, till exempel på passiv näringsverksamhet, är undantagen. Dessutom tas skattetillägg bara ut på skatter som omfattas av skatteförfarandelagen och många skatter är undantagna.

Skatter som inte ger tillägg

Följande skatter omfattas inte av skatteförfarandelagen och kan därför inte ge skattetillägg:

  • Kupongskatt. Det är en skatt som tas ut på utdelning i svenska aktiebolag till personer som inte är skattskyldiga i Sverige.
  • Stämpelskatt. Det är en skatt som betalas vid förvärv av fast egendom och tomträtt.
  • Skatt på ränta på skogskonto. Ett skogskonto är ett sätt för skogsägare att skjuta upp beskattning av skogsinkomster.
  • Tull. Tull är en skatt som vid import eller införsel i svenska tullområdet.
  • Trängselskatt. Det är en skatt som betalas vid passage av särskilda betalstationer i Stockholm och Göteborg.
  • Fordonsskatt och saluvagnsskatt. Dessa kallas gemensamt för vägtrafikskatt och tas ut på innehav på vissa fordon.
  • Skatt på införsel av cigaretter. Det finns särskilda regler om beskattning av privatinförsel av cigaretter från vissa länder.

LADDA NER VÅR GUIDE: SÅ UNDVIKER DU TILLÄGG HÄR.

Peter Dittmer

Skattejurist Peter Dittmer

peter.dittmer@rattsakuten.se
0760-35 75 95