Vid förhandling

Vid förhandling

Vid förhandling så kan du behöva någon med juridisk kompetens för att nå en överenskommelse och/eller förlikning alternativt för att fatta olika men framför allt rätt beslut.

Om förhandling

En förhandling innebär att de inblandade parterna löser dispyter och meningsskiljaktigheter, förhandlar om individuella eller kollektiva fördelar. Andra gånger så gäller det t.ex. att försöka göra upp om utgifter och inkomster alternativt andra åtaganden eller åtgärder som möter parternas gemensamma intressen.

Ibland så blir förhandlingar inte av, eftersom motparterna är oense över hur lösningen skall se ut. Därför så kan t.ex. konflikter eller strejker blossa upp ganska hastigt. Detta händer ibland inom t.ex. näringslivet, politiken eller mellan arbetsgivare och arbetstagare. I samband med de årliga löneförhandlingarna så inträffar ofta det senare alternativet.

Hur får man till en lyckad förhandling

Den enklaste vägen till en lyckad förhandling går under namnet ”Ge och ta”. Det vill säga att man uppnår en så kallad ”vinn-vinn-situation”, en lösning som innebär att båda parter skall känna sig nöjda med resultatet av förhandlingen.

Kontakta oss idag för konsultation

”Kan du komma med något bättre?”

Rättsakuten AB besitter en gedigen kunskap och erfarenhet rörande förhandlingar och avancerad förhandlingsteknik. Vi medverkar vid en mängd olika former för förhandlingar. Det kan t.ex. röra sig om allt ifrån tvister i arbetslivet till större kommersiella tvister.

Vi företräder dig vid olika förhandlingar och assisterar dig med hela vår kompetens och erfarenhet.

Förhandlar, det gör vi hela tiden. Det är en del av livet som jurist.

Hur man blir en vass förhandlare?

Att bli en vass förhandlare handlar många gånger om att finna det gyllene snittet i intervallet mellan det värdet som man vill själv vill ha och det värdet som personen på andra sidan bordet är beredd att ge.

Och kom ihåg att personkemin ibland kan komma i vägen för en lyckad förhandling. Då gäller det att komma ihåg att det kan handla om andra saker än en själv, t.o.m. sådant som inte har ett dyft med förhandlingen i fråga att göra.

Ett fel som man tyvärr alltför lätt gör, är att man har tänkt ut en smart lösning och sedan har låst sig vid den. Istället så bör man vara lyhörd och framför allt lyssna: Kom ihåg att en bra uppgörelse oftast leder till att båda parterna förhoppningsvis kan ha en bra relation även i framtiden.

Att vara allt för lösningsorienterad i en förhandling kan ibland medföra att ens nogsamt uttänkta lösning till slut blir en del av problemet.

När det gäller förhandlingsteknik

Som jurist så bör man försöka undvika att argumentera och fokusera för mycket på den givna sakfrågan i förhandlingar. Förhandlingar är en process där man bör undvika att göra saker som leder till att underminera tilltron mellan parterna.

Överväg noga vad du vill säga till motparten. Ökar eller minskar det chansen att få denne på din sida?

Kom också ihåg att det som låter bra i retorik, inte alla gånger fungerar särskilt bra vid förhandling.