Vi hjälper dig inom familjerätt

Vi hjälper dig

De flesta människor hamnar någon gång i en situation där de behöver juridisk hjälp eller juridisk
rådgivning. Livet består av med- och motgångar och alla kan ställas inför en oförutsedd eller oväntad
situation.
Den dag du behöver hjälp, är Rättsakutens familjejurister (länk: rattsakuten.se/familjejurist-i-
stockholm) redo att rycka ut och hjälpa dig. Vi hjälper dig till exempel med tvister om vårdnad eller arv
och med att skriva testamente, samboavtal eller äktenskapsförord.

Rättsakutens kärnvärden

Vi på Rättsakuten har genom åren lärt oss att inget ärende är det andra likt och vi anpassar alltid våra
tjänster efter dina behov. Vår främsta uppgift är att lyssna på dig och hitta den lösning som passar dig
bäst. Det är alltid du som är huvudpersonen och det är dina juridiska problem som står i centrum.

Vi på Rättsakuten arbetar utifrån fyra grundläggande kärnvärden:

  • Skyndsamhet
  • Tillgänglighet
  • Personlig service
  • Professionalism

Detta betyder bland annat att vi behandlar ditt ärende snabbt och noggrant och att vi alltid är
tillgängliga via telefon och e-post. Vi informerar alltid dig om det som händer i ditt ärende och förklarar
vilka konsekvenser det får.

Hjälp i rätten

En rättegång i domstol kan vara en skrämmande och otrygg upplevelse för den som inte har någon vid
sin sida. Rättsakutens familjejurister hjälper dig genom att föra din talan och genom att informera dig
och förbereda dig på processens olika delar. Vi finns vid din sida under hela rättegången.
En process i tingsrätten inleds oftast genom att någon skickar in en stämningsansökan. Därefter följer
förberedelsefasen när rätten utreder målet. Parterna skickar in olika yttranden och rätten håller en
muntlig förhandling.
Vi på Rättsakuten hjälper dig genom att gå informera dig om allt som händer under förberedelsefasen.
Vi går igenom ditt fall och allt nytt som tillförs. Vi lägger upp strategier och planerar för den fortsatta
processen. Du kan känna dig trygg och delaktig under hela processen.
I de allra flesta fall avslutas processen med en muntlig huvudförhandling i domstolen. Det är det som
sägs under denna huvudförhandling som ligger till grund för domstolens dom.
Vi på Rättsakuten förbereder dig i god tid inför huvudförhandlingen. Vi går igenom vad som kommer
att hända under huvudförhandlingen och vilken roll du kommer att ha. Vi lägger tillsammans upp
strategier inför huvudförhandlingen och vi går igenom vilka frågor du kommer att få och hur du ska
svara på dem.

Hjälp vid förhandling

Vid förhandling inför ett vårdnadsavtal eller något annat familjerättsligt avtal så kan Rättsakutens
familjejurister hjälpa dig genom att föra din talan. Vägen till framgång under en förhandling är att ge
och ta. Det bästa resultatet är en så kallad "vinn-vinn-situation", en lösning som innebär att båda
parter känner sig nöjda med resultatet av förhandlingen.
Inför en förhandling gäller det att finna det gyllene snittet mellan det som man vill själv vill ha och det
som personen på andra sidan bordet är beredd att ge. Man ska inte begå misstaget att tänka ut en
smart lösning och sedan låsa sig vid den. Istället gäller det att vara lyhörd och framför allt lyssna.
I familjerättsliga tvister kan ofta personkemin komma i vägen för en lyckad förhandling. Då gäller det
att komma ihåg att detta ofta inte har något med förhandlingen i fråga att göra. Det gäller att vara
lösningsorienterad och att noga överväga vad man säger till motparten.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om de olika delarna i domstolsprocessen eller om
du behöver någon vid din sida i rätten eller vid förhandling.

Kontakta oss idag för konsultation