Rättsakuten har uppmärksammat att tidigare anställda i flera branscher anklagats för att bedriva konkurrerande verksamhet med företaget. Därför redogör nu Rättsakuten vad visselblåsarlagen säger.

En man som blåser i en visselpipa. Ska symbolisera visselblåsarlagen

Visselblåsarlagen

Lagen innebär kortfattat att anställda som slår larm om allvarliga missförhållanden skyddas mot repressalier från arbetsgivaren. Lagen medför inte några förändringar i annan arbetsrättslig lagstiftning, exempelvis diskrimineringslagen, lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen eller reglerna om yttrandefrihet och meddelarskydd.

Vilket innebär att arbetstagare fortfarande åtnjuter visst skydd mot arbetsgivares repressalier. Visselblåsarlagen är tillämplig på arbetstagare och inhyrd personal som slår larm om allvarliga missförhållanden hos arbetsgivaren eller i dennes verksamhet.

Rätt att slå larm

Lagen medför ingen faktisk rätt att slå larm, utan endast ett skydd mot repressalier från arbetsgivarens sida. Det finns ingen lagstadgad definition på begreppet repressalier, men uppsägning, omplacering, avskedande och minskad lön är några exempel som kan falla in under begreppet.

Rättsakuten hjälper er

Rättsakuten kan hjälpa er med att tolka lagen gällande visselblåsarsystem. Kontakta Rättsakuten idag för vidare konsultation.

Kontakta Rättsakutens jurister!