I takt med att ditt företag fortsätter växa kommer du börja inse behovet av att anlita en egen jurist. Så varför ska du anlita en extern bolagsjurist? Arbetet kommer att ha bättre kontinuitet och därigenom förbättra transparensen och förståelsen för bolagets verksamhet och därmed ge effektivare och bättre juridisk rådgivning.

Rättsakuten
Vad är en bolagsjurist?

En bolagsjurist arbetar på ett företag som dess interna juridiska ombud vars arbetsuppgifter är att hantera den löpande verksamheten. Det är inte enbart hantering av bolagsrätt utan det kan beröra alla rättsområden. Däremot är det långt ifrån att bolagsjuristen kan klara av all juridik. Mer invecklade ärenden kräver expertis utifrån med hjälp av extern bolagsjurist.

I den annars mycket konservativa juristbranschen är möjligheten att hyra en extern bolagsjurist som arbetar på distans ett relativt nytt fenomen – men det finns många fördelar.

Läs mer om extern bolagsjurist här.

Extern bolagsjurist

Oavsett om du ska starta, precis har startat eller bedriver ett mindre företag, är det mycket troligt att du någon gång kommer att behöva juridisk hjälp. Många tror att en jurist endast kommer att behövas i tvister eller i särskilda förhandlingar.

Tjänsten ”extern bolagsjurist” ger dig möjlighet att anlita en jurist från Rättsakuten som då kommer fungera som bolagets egna jurist, antingen som en lång eller kortsiktig lösning. 

Läs mer om extern bolagsjurist och vad vi från Rättsakuten kan erbjuda dig här.

Fredrik Jörgensen

Jurist Fredrik Jörgensen

fredrik.jorgensen@rattsakuten.se
070-7756334
08-55766324

Kontakta Rättsakutens jurister!