En grundläggande fråga inom bostadsrättsjuridiken är vad en bostadsrätt egentligen är. En bostadsrätt är dels en nyttjanderätt till en lägenhet, dels en andelsrätt i en förening. Med dessa rättigheter kommer också skyldigheter.

Bostadsrätt – En tvådelad rättighet

En bostadsrätt är de rättigheter som en person får på grund av att en lägenhet upplåts till denne. Enligt 1 kap 3 § bostadsrättslagen är en bostadsrätt den rätt i bostadsrättsföreningen som en medlem har på grund av en upplåtelse av en lägenhet.

En bostadsrätt består av två delar, nämligen dels en nyttjanderätt till en specifik lägenhet, dels en andelsrätt i föreningen.

Nyttjanderätt till lägenheten

Grunden är bostadsrätten är en nyttjanderätt till en lägenhet, till en del av en fastighet. På så sätt kan en bostadsrätt liknas vid andra nyttjanderätter, såsom hyra eller arrende.

En bostadsrättshavare äger dock inte lägenheten. Ibland kan en bostadsrättshavare slarvigt säga att han eller hon ska sälja sin lägenhet eller har köpt sin lägenhet. Men det stämmer inte. Det är alltid bostadsrättsföreningen som äger lägenheten. Bostadsrättshavaren kan sälja, byta eller ge bort sin rätt att nyttja lägenheten.

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att det tveklöst är nyttjanderätten som står i fokus för såväl föreningen som bostadsrättshavaren, samt att det normalt är nyttjanderätten som bestämmer bostadsrättens värde. Därför ska en bostadsrätt enligt domstolen främst behandlas som en nyttjanderätt. Domstolen gjorde en skatterättslig bedömning och frågan i målet var om en bostadsrätt skulle ses som ett värdepapper eller inte vid beskattningen.

Andelsrätt i föreningen

Andelsrätten i föreningen är en ekonomisk rättighet. Den mest betydelsefulla delen av bostadsrättshavarens andelsrätt i föreningen är en rätt till en andel av behållna tillgångar vid en upplösning av föreningen. En bostadsrättshavare har också rätt till en andel av föreningens vinst. Däremot har bostadsrättshavaren inte någon rätt att återfå sin medlemsinsats vid avgång ur föreningen.

Andelsrätten i föreningen ska inte blandas ihop med de förvaltningsbefogenheter i föreningen som kommer med medlemskapet. Den främsta av dessa förvaltningsbefogenheter är rösträtt på föreningens stämma. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas.

Skyldigheter vid bostadsrätt

Det är viktigt att komma ihåg att tillsammans med de rättigheter som bostadsrätten består av kommer också skyldigheter. Det finns många skyldigheter, men några av de viktigaste är:

  • Skyldighet att betala avgift.
  • Skyldighet att inte använda lägenheten till något annat ändamål än det avsedda.
  • Skyldighet att på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick.

Det är viktigt att minnas dessa och andra skyldigheter. Om en bostadsrättshavare inte uppfyller sina skyldigheter kan han eller hon nämligen förlora sin bostadsrätt.

Kontakta Rättsakutens jurister!