Våra tjänster

Rättsakuten hjälper såväl företag som privatpersoner.

Företag

Vi åtar oss uppdrag från företag inom affärsjuridikens område. Ett urval av de tjänster vi erbjuder kan läsas nedan. Kontakta oss för vilka tjänster ditt företag står i behov av. Till exempel som undervisning i juridik och ekonomi för anställda och chefer. Vi täcker områden som avtalsrätt, immaterialrätt, EU-rätt, förvaltningsrätt. Ni är välkomna att höra av er för skräddarsydd kurs.

Företag

Tvist

Behöver ni väcka talan mot affärskontakt? Vi skriver en vinnande stämningsansökan och driver era krav hela vägen i mål. Har ni blivit stämda? Vi bistår er med ett välplanerat försvar oavsett i vilket domstol käranden har valt som forum.

Skiljedom

Tvistelösning i skiljedomstol. Vi kan processa mål med skiljedom för svenska och internationella klienter. Vi representerar dig i Stockholms handelskammares skiljedomstol.

Bolagsrätt och företagsvärdering

Värdering av företag inför företagssammanslagningar, försäljning samt säkerställande av t.ex. beslut, kallelser, styrelseärenden och aktieemissioner. Assistans för genomförande av bolagsstämmor och styrelsemöten. Vi tar uppdrag som styrelseledamöter och styrelseordförande och – suppleanter i ditt aktiebolag. Startande av bolag t.ex. i Skottland, Delaware med tilläggstjänster. Förmedlande av lagerbolag.

Compliance

Vi kontrollerar er verksamhets harmoniering med svenska, EU-rättsliga och internationella normer. Vi erbjuder tjänsten för såväl myndigheter som privata företag som banker och finansinstitut.

Fastighetsrätt

Lokaltvister, hyrestvister och bygglov. Vi hjälper fastighetsbolag som sysslar med fastighetsutveckling och projektering för att identifiera risker och förebygga problem.

Entreprenad

Avtal mellan beställare och entreprenör, konsumententreprenader, standardavtal och ändring av avtal samt entreprenadtvister.

Hantverkartvister

Vi representerar dig som är hantverkare när kunden håller inne betalningen och du måste väcka talan.

Arbetsrätt

Vi representerar dig och dina krav på ett övertygande sätt. Arbetsgivare – vi löser tvisten på ett kostnadseffektivt sätt för er.

Juridisk hälsocheck för företag

Vi erbjuder också en juridisk hälsocheck för företag där vi går igenom alla företagets avtal t.ex. – anställningsavtal, leverantörs- och kundavtal, immaterialrätt, försäkringar osv., för att identifiera brister och svagheter. Vi kan även skriva Soft law avtal mellan moder- och dotterbolag och eller andra konstellationer av organisationer.

Riskanalys för företag

Vi erbjuder att göra en heltäckande riskanalys av ert företags verksamhet. Riskanalysen inkluderar förutom en juridisk hälsocheck även en finansiell analys och en genomgång av företagets säkerhet i vid bemärkelse såsom skalskydd, säkerhetsrutiner och IT-säkerhet. Vi anpassar säkerhetsanalysen efter företagets behov och budget.

Rapportskrivning till din organisation

Rättsakuten har erfarenhet av analyser av svenska och internationella projekt för FOA nu FOI och SKI nuvarande SSM. Vår kompetens sträcker sig från säkerhetspolitik, kärnkraftssäkerhet, IT-säkerhet och säkerhet i vid bemärkelse.

Affärskonsult: Processanalys och -effektivisering för företag

Vi kan även hjälpa er att analysera och effektivisera företagets processer. Vi benchmarkar mot liknande aktörer i samma eller närliggande branscher för att ta bort flaskhalsarna i affärskritiska processer.

Privat

Privatpersoner

Vi erbjuder ett heltäckande sortiment av tjänster inom juridik och ekonomi för privatpersonen i alla livets skeden. För den som vill ha en genomgång av alla avtal i sitt privatliv erbjuder vi en juridisk hälsocheck för privatpersoner där vi identifierar behov och kompletterar vad som saknas.

Familjerätt

Konsultation och process vid arvstvister, bodelning, skilsmässa och samboskap samt testamenten.

Hantverkartvister

Vi representerar dig som konsument när du har en tvist med hantverkare, redan innan tvisten har nått domstol för att minska kostnaderna, men också i domstol.

Arbetsrätt

Har du en tvist med din arbetsgivare? Vi representerar dig och förhandlar med din arbetsgivare för att få tillbaka harmonin, eller för att se till att du blir utköpt ur bolaget eller organisationen.

Juridisk hälsokontroll för privatpersoner

Vi går igenom alla viktiga juridiska aspekter av ditt privatliv som äktenskapsförord och testamente, samboavtal. Vi hjälper dig formulera gåvobrev.

Så här når du oss