Tjänster

Rättsakuten är en fullservicebyrå som erbjuder hjälp inom i stort sett alla juridiska områden. Vi hjälper såväl företag som privatpersoner. Vi hjälper till att skriva avtal, att lösa tvister i domstol samt att ansöka om tillstånd, registreringar och liknande. Våra mest efterfrågade kompetensområden är:

Avtalsrätt

Avtalsrätt

Avtalsrätt är det rättsområde som handlar om avtals ingående, avtalstolkning och avtals giltighet. När det gäller avtals ingående aktualiseras avtalsrättsliga frågor om till exempel fullmakt. De centrala bestämmelserna finns i avtalslagen från år 1915.

Avtalsrätt

Lär dig mer
Bolagsrätt

Bolagsrätt

Bolagsrätt är det rättsområde som handlar om bildande, drift, överlåtelse och avveckling av bolag, såsom enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag. Bolagsrätten handlar även om konflikter inom bolag, till exempel mellan aktieägarna i ett aktiebolag eller mellan aktieägarna och styrelsen.

Bolagsrätt

Lär dig mer
Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

Fastighetsrätten är det rättsområde som handlar om alla juridiska frågor kopplade till fastigheter. Det handlar bland annat om äganderätt och nyttjanderätt till fastigheter och om inskränkningar i äganderätten genom det allmännas planläggning, expropriation och liknande.

Fastighetsrätt

Lär dig mer
Arbetsrätt

Arbetsrätt

Arbetsrätt är det rättsområde som rör de de lagar och regler som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, det som kallas för den individuella arbetsrätten. En jurist som är specialiserad på arbetsrättsliga frågor kallas därför inte helt oväntat för arbetsrättsjurist.

Arbetssrätt

Lär dig mer
Familjeratt liten

Familjerätt

Familjerätt är det rättsområde som omfattar de regler som rör några av de känsligaste situationerna i livet, nämligen relationer till närstående människor. Familjerätten reglerar familjens ställning, inte bara utåt, mot samhället, utan också internt mellan de olika familjemedlemmarna.

Familjerätt

Lär dig mer
Skatterätt

Skatterätt

Skatterätt innefattar rättsområdet som hanterar beskattning, taxering och ekonomiska redovisningsregler. Inom området så tillkommer det nya lagar varje år inom svensk skattelagstiftning, vilket ger att det inte alltid är det lättaste att uppdatera sig inom gällande lagstiftning.

Skatterätt

Lär dig mer

Immaterialrätt

Lär dig mer

Skadeståndsrätt

Lär dig mer

Upphandlingsrätt

Lär dig mer

Obeståndsrätt

Lär dig mer

Konsumenträtt

Lär dig mer

Fordringsrätt

Lär dig mer

Miljörätt

Lär dig mer

Skiljemannarätt

Lär dig mer

Arvsrätt

Lär dig mer

Behöver du en jurist? Skicka in dina uppgifter!