Målning och spackling av innertak måste bostadsrättshavaren betala

När ett innertak ska återställas efter en skada som berör både lägenheten och en annan del av huset, så får bostadsrättshavaren enligt Högsta domstolen betala för det inre underhållet. I det aktuella fallet får bostadsrättshavaren betala för målning och spackling av innertaket. Foto av Bruno från Pixabay [...]