Smittskyddslagen är en lag i Sverige vars mål är att tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar. Smittsamma sjukdomar avses vara alla sjukdomar som kan överföras till eller mellan människor. Smittskyddslagen (SmittskL) innehåller bland annat bestämmelser om anmälningsplikt och smittskyddsåtgärder – vissa sjukdomar är så allvarliga och/eller smittsamma att det finns anmälningsplikt.

Denna lag är en utveckling av sjunde kapitlet om allmänfarliga brott i Brottsbalken (BrB). Det finns en anmälningsplikt som innebär att du har skyldighet att anmäla dig själv och andra som bär på lagen, även läkare har skyldighet att anmäla dom som bär på smittsamma sjukdomar.

Det finns två sorter av sjukdomar som regleras av smittskyddslagen – allmänfarliga sjukdomar och samhällsfarliga sjukdomar.

Allmänfarliga sjukdomar ämnar smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, medföra långvarig sjukdom, svårt lidande och/eller andra allvarliga konsekvenser. Med allmänfarliga sjukdomar avses det finnas möjlighet att hämma smittspridningen genom inriktade handlingar på den smittade.

Samhällsfarliga sjukdomar ämnar allmänfarliga sjukdomar men där det istället ger en spridning i samhället och kan risker samhällets viktiga funktioner och kräver extraordinära smittskyddsåtgärder.

På begäran av Folkhälsomyndigheten har nu regeringen den 1 februari klassificerat Coronaviruset, även kallat Covid-19, som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom. Detta innebär att smittskyddslagen aktiveras och gäller på viruset. Tack vare regeringens beslut kommer myndigheter få bättre möjligheter till förberedelser om situationen eskalerar och allvarligare åtgärder behöver vidtas.

Viruset som i en kosmiskt svävande bild.

Coronavirusets benämning kommer från det latinska namnet för krona.

Ger smittskyddslagen befogenheter jämförliga med undantagstillstånd?

Sverige har inte stöd i lagen att likt andra länder begränsa medborgares rörelsefrihet till fullo med anledning av Covid-19. Det har även i Sverige införts några begränsningar varav några ändringar har skett i lagen för att exempelvis ha tillåtelse att stänga skolor. Förbud att ha offentliga tillställningar med över 500 personer är också en form av undantagslagstiftning som får användas väldigt restriktivt.

Dock är de svenska ledorden fortsättningsvis frihet under ansvar. Det finns undantagsparagrafer i lagstiftningen som på något sätt är en form av undantagstillstånd och Sverige befinner sig just nu i ett slags undantagstillstånd.

Vad som kan göras med stöd i lag är att försätta smittade, eller de som utsatts för smitta, i karantän. Det går även att begränsa ett visst område om det misstänks att en samhällsfarlig smitta har spridits där. I Sverige är det möjligt att avgränsa ett specifikt geografiskt område men det ska då finnas sannolika skäl för det.

I smittskyddslagen kan rörelsefriheten begränsas om det är i syfte att förhindra smittspridning. Hur stora områdena tillåts vara är inte tydliga nog i smittskyddslagen, men de möjliga åtgärder Folkhälsomyndigheten kan göra utifrån lagen, förutom att sätta individer i karantän, är att endast avspärra mindre områden.

Sammanfattning

Smittskyddslagen finns till för att tillgodose folket med skydd för att förhindra smittspridning. Coronaviruset, även kallat Covid-19. Viruset klassificerades som allmän- och samhällsfarlig sjukdom av den svenska regeringen vilket innebär att smittskyddslagen är aktiverad och varje individ har anmälningsplikt samt att andra restriktioner ska följas. Det råder inget undantagstillsånd i Sverige, likt andra länder gällande Coronaviruset, däremot kan smittade sättas i karantän och områden kan avspärras.

Om du som företagare är tvungen att permittera, eller åberopa force majeure klicka för mer info.

En video som sammanfattar texten finns nedan