Skattejurist i Stockholm

Skattejurister i Stockholm

Som skattejurister i Stockholm företräder vi på Rättsakuten både företag och privatpersoner i skatterättsliga ärenden. Skatterätt är ett brett rättsområde som handlar om den offentliga sektorns beskattning av privatpersoner, bolag och andra juridiska personer. Inom skatterätt regleras till exempel inkomstskatt, mervärdesskatt, fastighetsskatt, punktskatt och arbetsgivaravgifter.

Här är exempel på situationer när du behöver en skattejurist:

Biträde i skattemål

Vill du överklaga ett beslut av Skatteverket? Att överklaga ett beskattningsbeslut kräver både goda kunskaper om de materiella skattereglerna och erfarenhet av förfarandereglerna. Det är en förvaltningsrättslig process i Skatteverket, förvaltningsrätten och kammarrätten med särskilda bestämmelser i bland annat skatteförfarandelagen.

Rättsakutens skattejurister har lång erfarenhet och djupgående kunskaper inom skatterätt, både den materiella och den processuella rätten och hjälper dig att företräda dina intressen i skattemål.

Fåmansföretag

Äger du ett aktiebolag eller ett annat företag med bara några få ägare? Då kan det vara fråga om ett fåmansföretag där det gäller särskilda regler för utdelning och kapitalvinst vid försäljning av andelar. Reglerna syftar till att inkomster som härrör från arbete inte ska beskattas som kapitalvinst. Viktiga frågor är vad som utgör ett fåmansföretag och om andelarna är kvalificerade.

Rättsakutens skattejurister hjälper dig att planera, genomföra och deklarera utdelning och försäljning av andelar i fåmansföretag.

Skattskyldighet i Sverige

Är du bosatt utomlands under delar av året? I många fall är du fortfarande skattskyldig i Sverige för hela eller delar av din inkomst. Vilken skatt du ska betala i Sverige beror bland annat på om du har väsentlig anknytning till Sverige och vilket skatteavtal Sverige har med bosättningslandet.

Rättsakutens skattejurister kan både hjälpa dig att planera din bosättning utomlands för att uppnå bästa skatteeffekt och att deklarera dina inkomster på ett korrekt sätt.

Behöver du hjälp med någon av dessa frågor eller med några andra skatterättsliga frågor? Ta gärna kontakt med oss på Rättsakuten så tar våra skattejurister hand om ditt ärende! 

Kontakta oss idag för konsultation