Covid-19 påverkar hela samhället och många arbetsplatser har påverkats på många olika sätt.

Vi lever i en pandemi och världen blir plötsligt mer och mer annorlunda. Men hur hur ser det ut ur juridisk synvinkel?

Under den pågående coronapandemin är det särskilt viktigt för arbetsgivare att kontinuerligt bedöma risken för smittspridning och ohälsa på jobbet.

Arbetsgivare är ansvariga för arbetsmiljön, även om de arbetar hemifrån. Det är vad ”arbetsmiljölagen” säger. Lagen föreskriver också att arbetsgivare måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att anställda lider av sjukdom eller oavsiktlig skada. För att uppnå hälsosamma arbetsvillkor hemma krävs ett bra samarbete och regelbunden dialog mellan chefer och anställda.

Har jag rätt att vägra arbeta hemifrån trots att min arbetsgivare kräver det? Har jag rätt att inte bära munskydd på arbetsplatsen trots att min arbetsgivare kräver det?

Det här är bara några arbetsrättsliga frågor som kommer att redas ut i podcasten vetenskapsforum.

http://www.youtube.com/results?search_query=vetenskapsforum+covid-19+fredrik+j%C3%B6rgensen

 

Läs här om arbetstagarens rättigheter i samband med Coronaviruset. Här kan du läsa om arbetsgivarens skyldigheter mot arbetstagare i relation till Coronaviruset.

Kolla in Rättsakutens videokanal på YouTube för mer lärorika videos.