Rättsakuten anstränger sig för ditt företag

Vi är specialiserade på företags behov av att minska risker och öka intäkter.

Vi finns för dig när du behöver oss.

Vi arbetar såväl proaktivt, med riskminimering och planering för att maximera intäkter, såväl med juridik som ekonomi. Rättsakuten arbetar även reaktivt – efter att en kris har inträffat – vi processar i domstol, vi löser problem med kunder, leverantörer och myndigheter. Vi är vana vid att lösa kriser av olika typer, över nationsgränser, vid obekväma tider. Du och ditt företag står i centrum för vår uppmärksamhet tills vi har problemet under kontroll.

Vi löser din situation från rådande förutsättningar. Inget problem existerar utan kontext som består av människor, ekonomi, rättssystem, fysisk miljö, hot och möjligheter. Företaget har inte enbart att ta hänsyn till rättssystemet, utan även finanser, som ofta är begränsade, konkurrens från andra företag. Företagets medarbetare är en viktig faktor. Jag har på djupet analyserat företagets förutsättningar i flera olika länder och är förtrogen med vad som krävs för att nå framgång med affärer.

En faktor som skiljer Rättsakuten från andra juristbyråer är omfattande erfarenhet av att göra egna affärer i Sverige, såväl som utomlands. Vi har sannolikt själva varit med om det som du nu är med om.

En annan faktor som skiljer oss från andra juristfirmor är att vi har forskarbakgrund i företagsekonomi. Vi har studerat företaget ur ett forskarperspektiv. Vi har publicerat artiklar om rättsekonomi, rättssociologi och företagares rättsmedvetande i en publicerad avhandling. Vi har undervisat i redovisning på högskolenivå, vi förstår hur företagare tänker för vi är själva företagsekonomer och har drivit företag.

Startsträckan för att förstå ditt företags problem och dig är därför mycket kort och vår beredskap att rycka ut och hjälpa till är mycket hög. Det kommer du märka när du kontaktar oss. Vi räds inte att ta konflikter och hjälpa dig och ditt företag ur riktiga knipor med kort varsel. Vi har inte akuten i namnet för intet.

Rättsakuten lägger vikt vid att göra det enkelt för dig att förstå hur vi arbetar så du inte behöver undra vilka vi är. Därför har vi startat två videokanaler på youtube, en på svenska och en på ryska.


Vi är mycket nöjda med Rättsakutens kunskaper om tvistlösning och förmåga att föstå företagare och uppfinnare

Bo Renberg, uppfinnare och företagare som bor i Illinois, USA och Degerfors, Sverige


”Rättsakuten har visat kreativitet och energi i lösningen av mina företags juridiska problem. Rekommenderar mina kunder att anlita dem.”

Thuy Duong Nguyen, Lavender Nails & Spa


Rättsakuten har varit mycket hjälpsamma med fler av mina kunder.

Isabella Lautmann, Kurt Lautmanns Patentbyrå

Kontakta oss