Rättsakutens nyhetsbrev ”Tvister & Avtal – Juridik för företag och privatpersoner” 2020-04-03.

I veckans nyhetsbrev kan du läsa om bland annat när en bostadsrätt kan mätas ut för en dold ägarens skuld, när en fordringsägare kan få betalt av tredje man som gäldenären betalat till av misstag, när ett köp av bostadsrätt blir ogiltigt och när samäganderättslagen är tillämplig för fastigheter.

Läs nyhetsbrevet här.

Vill du ha Rättsakutens nyhetsbrev?