Rättsakutens nyhetsbrev ”Tvister & Avtal – Juridik för företag och privatpersoner” 2020-03-20.

I veckans nyhetsbrev kan man läsa om bland annat när minoritetsaktieägare måste betala motpartens kostnader i inlösentvister, när miljöorganisationer har klagorätt i bygglovsärenden, vad en bostadsrätt egentlige är och att det nu finns videor på Rättsakutens webbplats.

Läs nyhetsbrevet här.

Vill du ha Rättsakutens nyhetsbrev?