Rättsakutens nyhetsbrev ”Tvister & Avtal – Juridik för företag och privatpersoner” 2020-02-21.

I veckans nyhetsbrev kan man läsa om bland annat när målares restid till och från bostaden kan ses som arbetstid, hur ersättning för avverkningsrätt beskattas vid generationsskiften, vad ett avtalsbrott är och hur omfattande säljarens undersökningsplikt är vid köp av bostadsrätt.

Läs nyhetsbrevet här.

Vill du ha Rättsakutens nyhetsbrev?