Jobbar du på en bank och står inför att ge banklån till ett aktiebolag vars majoritetsägare är en kommunal stiftelse? Då är fallet Handelsbanken vs Varbergs kommun ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på.

Ansvarsgenombrott

Ansvarsgenombrott

Av 1 kap. 3 § aktiebolagslagen följer att delägarna i ett aktiebolag inte ansvara för aktiebolagets skulder. I aktiebolagslagen finns några undantag från principen att delägarna inte är ansvariga för aktiebolagets skulder. Vidare har det i doktrin och praxis angetts att delägarna i ett bolag kan göras ansvariga med stöd av allmänna rättsgrundsatser trots att det inte finns något avtalsliknande förhållande. Delägarna kan då göras ansvariga med stöd av principen om ansvarsgenombrott.

Fallet ”Handelsbanken vs Varbergs kommun”

Ett viktigt prejudikat på området är NJA 1992 s. 375 som kallas för ”Handelsbanken vs Varbergs kommun”.

Det som hade hänt var att Varbergs kommun ville i början av 1980-talet anlägga ett lekland i Varberg. På grund av detta bestämde sig Varberg kommun för att bilda en stiftelse som kallades Sol och bad. Stiftelsen och några privata intressenter tecknade då aktier i ett bolag som kallades Leklandet. Senare så bildades ett annat bolag som kallades Himlebolaget. År 1984 började Himlebolaget få problem med likviditeten, på grund av detta så bestämde man sig för att bolaget skulle expandera sig ut ur sina likviditetsproblem.  För att detta skulle vara möjligt så behövde det ske en stor ökning av bankens krediter.

Majoritetsansvar i Himlebolaget

För att Handelsbanken skulle gå med på en sådan kreditökning som behövdes så ställde banken som krav att stiftelsen skulle ha majoritetsansvar i Himlebolaget, stiftelsen gjorde då detta. Kommunen hade också gett en skriftlig förklaring till Handelsbanken där det bland annat framgick att Himlebolaget skulle driva på ett sätt som gjorde det möjligt för bolaget att fullfölja de åtaganden bolaget hade mot banken. År 1985 så hade Handelsbanken så hade banken gett bolagen krediter till ett värde om 12 miljoner kronor. Leklandet gick i konkurs september 1985 och några månader senare gick även Himlebolaget i konkurs. Handelsbanken valde då att stämma kommunen och angav som grund dels att kommunen hade utfärdat ett letter of intent och dels att kommunen var ansvarig för Himlebolagets skulder med hänvisning till principen om ansvarsgenombrott.

LÄS MER OM AKTIEBOLAGSLAGEN – TRYCK HÄR

LÄS MER OM BOLAGSRÄTT – TRYCK HÄR

Högsta domstolens bedömning

Frågan i målet var om kommunen var ansvarig för Hilmlebolagets skulder med hänvisning till principen om ansvarsgenombrott.

Högsta domstolen började med att förklara att det letter of intent som kommunen utfärdade inte var bindande för kommunen med hänvisning till kommunalrättsliga bestämmelser. Dock så konstaterade domstolen att då stiftelsen skaffade sig en majoritet i Himlebolaget så var Himlebolaget underkapitaliserat.  Utöver det så hade Himlebolaget inget självständigt affärsmässigt syfte och att det var kommunen som i verkligheten hade kontroll över bolaget. Därefter kom domstolen in på frågan om Handelsbanken var i god tro avseende de föreliggande omständigheterna i bolaget.

Handelsbanken i god tro?

Domstolen konstaterade att Handelsbanken inte var i god tro då bolaget hela tiden har haft kännedom om alla faktorer som banken använde som grund för att hävda att kommunen var ansvarig för Himlebolagets skulder med hänvisning till principen om ansvarsgenombrott. I det här fallet var det banken som hade tagit initiativ till både bolagskonstruktionen och finansieringen och hade även inblick i hur bolagets ekonomiska situation såg ut. Högsta domstolen gav inget uttalande avseende vad som annars skulle ha krävts för att kommunen skulle bli ansvariga för Himlebolagets skulder med hänvisning till principen om ansvarsgenombrott. Den slutsatsen man kan dra från domen är att om en borgenär har insikt i att det föreligger omständigheter som skulle göra att bolaget skulle vara ansvarig med hänvisning till principen om ansvarsgenombrott, så har borgenären valt att ta en medveten risk och kan därmed inte göra bolaget ansvarig med hänvisning till principen om ansvarsgenombrott.

Jurist Fredrik Jörgensen

Jurist Fredrik Jörgensen

fredrik.jorgensen@rattsakuten.se
070-7756334
08-55766324

Kontakta Rättsakutens jurister!