Jurist och Juristbyrå i Stockholm för hela Sverige

Vi gör juridiken lätt för dig och svår för motparten

Ta dig tid att fundera på ditt företag, se det som en bok som berättar din framgångssaga.

Din erfarenhet, kunskaper, färdigheter får det att växa och nå dina mål.

Framgångssagan består av många olika kapitel.

Oförutsedda och oväntade händelser i ett kapitel har försatt företaget i en svår situation.

Du kunde inte förutse denna händelseutveckling, vare sig det är en stämningsansökan, en obetald kundfordran, konflikter i eller med styrelsen, strid om immateriella rättigheter, svårigheter med skatteverket, en revision, eller försäljning eller en företagsfusion.

Vårt bibliotek är välfyllt med fantastiska och  livsomvälvande företagsberättelser. Låt oss hjälpa dig och ditt företag med våra fascinerande berättelser.

Vår expertis och färdigheter gör våra kunder nöjda

Vissa företagsberättelser har antihjältar förklädda som anställda, konsulter, byråkrater eller kunder som du tidigare hade förtroende för men som nu utsätter företaget eller dig för bedrägeri eller utpressning eller inte uppfyller sina förpliktelser?

Vill du att din saga skall vara en framgångssaga där både du och företaget vinner?

Du kan inte skriva detta kapitel själv.

Du har rätt att välja juristfirma efter eget tycke och smak.  Ha inte för bråttom, välj klokt.

Vi sänker tröskeln för att kontakta en jurist för att lösa en viktig angelägenhet för företag och privatpersoner.

Vi hjälper klienter skriva nästa kapitel i sina företag och sina liv, genom att ta kontrollen över situationen.

Våra jurister är specialiserade på affärsrätt i vid bemärkelse, som processrätt avtalsrätt, fastighetsrätt, skadeståndsrätt, skatterätt. Vi är duktiga på immaterialrätt.

Vi hjälper klienter i hela Sverige.

Kontakta oss idag för konsultation

Juridiska tjänster

Rättsakuten erbjuder tvistlösning i allmänna och skiljedomstolar. Vi ägnar oss främst åt affärsjuridiska tvister som avtal, fordran och skuld samt skadestånd.