Det många som undrar vad som händer med umgänget mellan barn och föräldrar med anledning av coronaviruset och covid-19. Kan boendeföräldern ställa in umgänget eller vägra umgänge? Vad händer om boendeföräldern ändå ställer in umgänget?

corona vårdnad

Skyldighet att följa domar och avtal

Allmänt gäller att vårdnadshavarna är skyldiga att följa domstolars domar och beslut om vårdnad, boende och umgänge, samt av socialnämnden godkänt avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Om en vårdnadshavare vägrar att följa domar och avtal, så kan domstolen besluta om verkställighet. När det gäller umgänge kan den, som barnet har rätt att umgås med, ansöka om verkställighet och domstolen kan då förelägga den som har barnet att överlämna det för umgänge.

Ett sådant beslut kan förenas med vite. Det innebär att den som har barnet är tvungen att betala ett straffbelopp till staten när han eller hon ställer in umgänget eller vägrar att lämna ifrån sig barnet. Ett sådant beslut kan i undantagsfall också verkställas genom polishämtning.

Undantag för barnets bästa

I vissa undantagsfall kan en vårdnadshavare dock vägra att lämna ifrån sig barnet för umgänge. Till exempel så får en vårdnadshavare vägra att lämna ifrån sig barnet, i syfte att skydda barnet från att vistas i missbruksmiljöer eller umgås med en drogpåverkad vårdnadshavare. På motsvarande sätt ska domstolen vägra verkställighet om det uppenbart är oförenligt med barnets bästa.

Undantag på grund av corona

Om man som vårdnadshavare är orolig för att barnet ska drabbas av coronaviruset covid-19 och därför vill vägra att lämna ifrån sig barnet, så är frågan om det är uppenbart oförenligt med barnets bästa att verkställa umgänget. Det kan vara bra att känna till andra situationer där det anses uppenbart oförenligt med barnets bästa att verkställa umgänget. Till exempel fallet om det finns en risk för att barnet utsätts för övergrepp, det finns en risk för att barnet förs bort eller umgängesföräldern inte har någon bostad.

Det går inte att utesluta att det finns situationer där det på grund av corona är uppenbart oförenligt med barnets bästa att ha umgänge. Särskilt i början på pandemin, när kunskapen var dålig, kan så ha varit fallet. Fortfarande skulle det kunna vara fallet vid särskilt allvarliga virusutbrott eller vid resor till vissa länder. Det skulle också kunna vara fallet om umgängesföräldern är sjuk i corona eller har förkylningssymptom utan att corona uteslutits.

En bra utgångspunkt är Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Om det inte är möjligt att genomföra umgänge utan att bryta mot riktlinjerna, så kan det vara uppenbart oförenligt med barnets bästa att ha umgänge. Motsatsen gäller i vart fall. Om det är möjligt att genomföra umgänget utan att bryta mot riktlinjerna, så finns det ingen grund för att vägra umgänge.

Peter Dittmer

Familjejurist Peter Dittmer

peter.dittmer@rattsakuten.se
0760-35 75 95

Kontakta Rättsakutens jurister!