Kostnaderna för ÄTA-arbeten kan fort dra iväg om du inte är uppmärksam. För att gardera dig ska du se till att ta fram den information som entreprenören behöver ha på förhand samt noga se över avtalet.

Hur mycket kan man behöva betala för ÄTA-arbeten?

Du ska inte behöva betala mer än 15 procent av den ursprungliga kontraktssumman för ett ÄTA-arbete.

När man som privatperson beställer tjänster av hantverkare och entreprenörer kan det många gånger verka skrämmande och otryggt. Det handlar ofta om stora summor att betala och man vet att kostnaderna lätt kan dra iväg om det vill sig illa.

Vid projekt som är offererade till fastpris används ÄTA-arbeten för att möjliggöra arbete som från början inte fanns med i kalkylen. ÄTA-arbeten kan utföras på hantverkarens initiativ, för att det helt enkelt anses behövas.

Men hur mycket ÄTA-arbete är egentligen rimligt att räkna med vid ett normalstort projekt, såsom en köksrenovering?

Det finns inga absoluta regler för hur mycket man kan behöva betala för ett ÄTA-arbete. Det får dock inte bli för mycket. Då kan man nämligen inte räkna det som ett tillägg till det ursprungliga avtalet. Det finns ett EU-direktiv som man som konsument kan luta sig mot. Det säger att ett ÄTA-arbete inte bör överstiga 15 procent av den ursprungliga offerten.

ÄTA-arbeten kan te sig på många olika sätt. Det kan vara beställaren som önskat att få göra en ändring. Beställaren vill ha superdyra klinkers istället för det där enkla plattorna som var standard. Ett sådant ÄTA-arbete kommer förmodligen helt enkelt att avhandlas muntligen mellan beställaren och hantverkaren.

Men vad händer om det är hantverkaren som helt plötsligt kommer och säger att “vi behöver lägga till det här arbetet för att överhuvudtaget kunna slutföra det här jobbet”? Det kanske handlar om summor som du inte ens har råd med? Då bör du i ett första skede kontakta en besiktningsman som kan ge sin fackmannamässiga syn på det hela. Sedan bör det också utrönas om det är så att entreprenören bör ha känt till förutsättningarna som förelåg innan projektet drogs igång och själva kalkylen gjordes. För i så fall ska inte du betala, utan entreprenören.

I undantagsfall kan det visa sig att entreprenören har rätt. Det kan vara så att det uppkommit information under projektets gång som gjort att den ursprungliga kalkylen inte längre kan gälla, samt att entreprenören omöjligen hade kunnat känt till dessa förhållanden innan. Då har du två val:

  1. Antingen avbryter du projektet. Hantverkaren kan då behöva be dig betala för de kostnader som denne haft hittills, samt eventuell förlorad inkomst då projektet avbrutits i förtid.
  2. Du går vidare med projektet och betala den nya kostnaden.

Ha i åtanke att om de nya förutsättningarna för att ÄTA-arbetet kommer att överstiga 15 procent av det ursprungliga priset, kan det bli tal om att skriva om själva avtalet. Då har du också rätt att ta in offerter från andra entreprenörer. Kanske kan dom ge dig ett bättre pris och göra att totalkostnaden inte blir så mycket större.

Större ÄTA-arbeten ska innebära ett nytt avtal

Det här är en generell regel som det inte finns något absolut lagstöd för. Men det finns dels som sagt ett EU-direktiv som säger att om ÄTA-arbetet överstiger 15 procent av den ursprungliga avtalssumman, ska man hellre skriva om grundavtalet. Inom branschen finns också en sådan linje som de flesta brukar anpassa sig efter.

Själva grundtanken med just ÄTA-arbeten är ju att det ska handla om tillägg och ändringar i ett avtal. Ändringarna ska vara så pass insyltade i projektet att man inte ska behöva förhandla om hela avtalet. Men om en ändring blir stor nog, kan man istället se det som att det handlar om att själva projektet blir annorlunda.

Ett exempel kan vara att du från början bara skulle dra om ledningarna i sitt kök, men att det hela slutar med att du behöver bygga om hela köket. Entreprenören du anlitat kanske inte är den bäst lämpade att utföra projektet. Därför ska du förhandla om hela avtalet och då har du även rent juridiskt möjlighet att ta in nya offerter från andra hantverkare.

Undvik förskottsbetalning för att ge dig själv en bra förhandlingsposition

Vad du än köper för tjänster rent generellt, är det alltid bra om du kan betala efter utfört arbete. Vid större entreprenader är det vanligt att man har en så kallad lyftplan, då betalar du löpande allt eftersom arbetet utförts.

Men vid mindre jobb händer det att hantverkaren vill ha hela summan i förskott. Det här går ganska enkelt att undvika för dig som beställare genom att helt enkelt begära in flera offerter. De flesta hantverkare och entreprenörer godtar betalning efter utfört arbete.

Anledningen till att du ska försöka undvika just förskottsbetalning är att du får en bättre förhandlingsposition om det exempelvis skulle vara ett ÄTA-arbete som skenar iväg och blir orimligt. Då har du den ursprungliga avtalssumman att hålla inne med, tills dess att en eventuell konflikt är löst.

Det är alltid enklare att hålla in med en betalning än att försöka kräva tillbaka en redan utförd betalning.

Summering

ÄTA-arbete uppstår ofta vid entreprenader. Om din hantverkare eller entreprenör använder något av byggbranschens standardiserade avtal, AB 04 eller ABT 06, kommer du se i dessa avtal att det finns utrymme för just ÄTA-arbete.

Vid första anblick kan det se lite skrämmande ut att entreprenören kan skapa tilläggsprodukt och fakturera för dessa. Men det finns många regler kring det och en av reglerna säger att summan för ÄTA-arbeten inte bör överstiga 15 procent av den ursprungliga avtalssumman.

Om du bygger ett nytt badrum för 50 000 SEK, kan du räkna med att inte behöva betala mer än 65 000 när projektet väl är slutfört.

Tänk på att i möjligaste mån inte betala i förskott. Du får en bättre förhandlingsposition om kostnaderna för ditt projekt skulle skena iväg utan att du tycker att dom borde göra det.

Kontakta oss på Rättsakuten så hjälper vi dig med eventuella frågor gällande just ÄTA-arbeten för ditt projekt. Eller om du har mer generella frågor gällande entreprenadrätt.

 

Läs mer