Oönskade ÄTA-kostnader uppstår i regel för att du som beställare inte gjort ett tillräckligt gott förarbete tillsammans med entreprenören. För att få så bra kontroll på sina kostnader som möjligt, så behöver du se till att planeringen och kalkylen av projektet blir så nära slutresultatet som möjligt.

Se till att planera ditt projekt väl för att undvika oönskade ÄTA-kostnader

Se till att planera ditt projekt väl för att undvika oönskade ÄTA-kostnader

Vad innebär oönskade ÄTA-kostnader?

Oönskade ÄTA-kostnader är ju sådana kostnader som uppkommer för att entreprenören fått högre kostnader än vad den ursprungliga kalkylen visade. Enda gången som en sådan ÄTA-kostnad hamnar på dig som beställare, är när det uppkommer kostnader på grund av att entreprenören inte hade all nödvändig information tillgänglig. Se därför till att ge entreprenören alla ritningar, alla servitut, alla tillstånd etc. – allt som kan tänkas behövas för att kunna göra en så bra kalkyl som möjligt. Då kan du också undvika onödiga ÄTA-kostnader.

Se till att välja en entreprenör som tar förarbetet på stort allvar och ger ett seriöst intryck. Det finns entreprenörer och hantverkare som mer eller mindre kastar sig över ett projekt och näst intill höftar fram en kostnad. Framförallt vid mindre projekt, så kanske man som beställare inte vill lägga onödigt mycket tid på förarbetet utan så snabbt som möjligt komma igång med sitt projekt. Men entreprenören vill inte alltid heller gå djupare in i frågor kring vilka förutsättningar som finns att bygga på en viss plats, etc. Från entreprenörens perspektiv så kan sådana frågor bara göra det svårare för dig att faktiskt fatta beslutet att starta projektet.

När du träffar en entreprenör för första gången för att diskutera ditt projekt, fråga då rakt ut om det är så att tillräcklig information finns tillgänglig för att undvika några oväntade överraskningar i form av ÄTA-arbeten. Då förstår entreprenören att du är väl insatt i vad ÄTA-arbeten innebär och hur dessa kan uppkomma i icke önskad form.

Ta in en besiktningsman vid behov

Många anlitar en besiktningsman vid slutfört projekt, för att kontrollera att projektet blivit fackmannamässigt utfört, etc. Vid större projekt brukar man involvera besiktningsmannen även i början av projektet, just för att stämma av att all information finns tillgänglig för entreprenören. Det är aldrig fel att göra så här även vid mindre projekt. Om du ändå tänkt kalla in en besiktningsman vid slutet av projektet, be då samma person att medverka även i början av projektet. Det brukar inte bli många kronor extra för besiktningsmannen. Besiktningsmannen själv kommer också att vinna på detta då denne får en bättre förståelse för själva projektet.

En annan fördel med att anlita en besiktningsman redan vid kalkyleringen av ett projekt, är de signaler som detta sänder till entreprenören. Entreprenören kommer förmodligen att känna av en ökad seriositet från dig som kund, och dessutom vet entreprenören att det inte kommer att finnas utrymme för något fifflande. Annars är det tyvärr så många gånger att det är rent kompetensmässigt övertag som en entreprenör har, gentemot en privat beställare, vilket många gånger kan vara problematisk. I och med att privatpersonen sällan vet vad som krävs för att en konstruktion ska vara fackmannamässigt utfört, så kan entreprenören i princip komma undan med vad som helst. När entreprenören hävdar att ett visst ÄTA-arbete krävs för att ett projekt ska gå att slutföra, så ska det mycket till för att man som privatperson och lekman ska kunna protestera eller argumentera emot det.

Undvika ÄTA-kostnader genom att använda standardavtalen

Förutom att använda sig av en besiktningsman så finns det fler saker man kan göra för att skydda sig mot onödiga ÄTA-kostnader. Ett sådant exempel är avtalet. Byggbranschen har faktiskt själv tagit fram två standardavtal, tänka att fungera som en trygghet både för entreprenören och beställaren. Dessa två avtal heter AB 04 och ABT 06. Om din entreprenör använder sig av något av dessa avtal så kan du också känna dig trygg i att några ÄTA-kostnader av större slag inte kommer att dyka upp. Det finns nämligen ett direktiv från EU som säger att ÄTA-kostnader inte bör överstiga 15 % av den ursprungliga avtalssumman. I ett sådant fall ska man skrota det tidigare avtalet och helt enkelt förhandla om hela projektet. Det innebär att du som beställare rent juridiskt kan dra dig ur beställningen och antingen anlita någon annan, eller avstå från att genomföra projektet.

I dessa standardavtal så regleras det också hur ett ÄTA-arbete ska kommuniceras till dig som beställare. Om exempelvis ett ÄTA-arbete överstiger ett halvt prisbasbelopp i kostnad, ska entreprenören informera dig som beställare skriftligen innan arbetet utförs. Det innebär att du inte kan få några oväntade stora kostnader på din faktura efter att projektet är slutfört.

Vid oklarheter gällande ÄTA – kontakta en jurist

Det kan uppstå många tveksamma situationer när man tittar på ÄTA-kostnader. Särskilt när man tittar på sådana kostnader som en beställare anser vara onödiga. Här handlar det alltså inte om att beställaren själv gått in och bett om en ändring eller ett tillägg, utan det är entreprenören som anser att en viss ändring behövs, för att slutresultatet på projektet ska bli fackmannamässigt utfört.

När du som beställare hävdar att detta är fel, så behöver du en jurist som kan titta på ditt fall för att se om det föreligger några förutsättningar att vinna en sådan tvist. Här handlar det om att kunna bevisa att det utförda arbetet faktiskt var onödigt. Det kommer att behövas en besiktningsman som ger ett utlåtande och sedan kommer juristen att behöva ta del av det utlåtandet. Kontakta oss på Rättsakuten om du har ett liknande problem, så hjälper vi dig.

Summering

ÄTA-kostnader kan många gånger vara både väntade och välkomna för en beställare. Om det handlar om sådant arbete som man själv velat lägga till eller ändra i sitt projekt. Men när entreprenören tvingas utföra arbete som från början inte fanns med i kalkylen och dessutom efteråt fakturera dig för det utförda arbetet, ja, då är det inte lika kul längre.

I vissa fall kanske du anser att det utförda arbetet var onödigt ÄTA-arbete. DÅ behöver du kunna bevisa att det var just det – onödigt. Anlita en besiktningsman som får ge sin syn på saken och anlita sedan en jurist som kan se de rent juridiska aspekterna av problemet.

Rättsakuten bistår dig med både hjälp och rådgivning. Kontakta oss redan idag så berättar vi mer och ser över just ditt fall.

 

Läs mer