Den tidigare kommunala bostadsstiftelsen Stiftelsen Bostadsbyggen som upplöstes och blev Lulebo AB, beställde 210 bostadshus av dåvarande Platzer Bygg AB men numera Platzers Fastighets AB. Byggfirman skulle vara generalentreprenörer för byggnads- mark-, rör-, målnings- och el-arbeten.

Husen byggdes och besiktades, men Lulebo väckte åtal mot Platzer Fastighet att de skulle betala 5 479 012 kronor jämte ränta eftersom det visade sig vara fel på takkuporna. Lulebo påpekade även att fastighetsbolaget var medvetna om detta fel, men det hade inte blivit åtgärdat.

Käromålet bestreds av Platzer

Platzer anser att Lulebo att de inte gjort några fodringar tidigare, samt att fodringen dessutom hade blivit preskriberat och att Lulebo hade gjort reklamationen för sent. Tillika ansåg företaget att det var den underentreprenör som byggt takkuporna som skulle stå till svars.

Platzer ansåg även att beställaren var ansvariga för konstruktionen av takkuporna eftersom stiftelsen hade godkänt ritningarna. Tingsrätten kom fram till att Platzer Fastighet AB inte var betalningsskyldiga gällande felen och dess funktioner på takkuporna.

Vilket ansvar har generalentreprenaden mot kunden vid fel?

Vilket ansvar har generalentreprenaden mot kunden vid fel?

Lulebo överklagar hos Hovrätten

Lulebo ansåg att Platzer skulle betala och detta med anledning att fastighetsbolaget var generalentreprenör åt hela bygget. Detta inkluderade att ritningarna var felaktiga och på så vis blev takkuporna byggda på ett felaktigt sätt som i sin tur skapade fuktproblem. Lulebo hade bland annat följande anmärkningar mot vissa av riktningarna:

  1.  Att ritningen inte visar något takpapperskikt som skulle vara under plåten på takkupornas gavlar och väggar.
  2.  Att ringen uppger att spånskivor ska användas som underlag, men inte stämmer överens i verkligheten.
  3. Att ritningen påvisar inget underlagsbeslag i vinklarna mellan det omgivandet takfallet och kupornas sidoväggar.

Hovrätten dömde slutligen att Tingsrättens dom står fast.

Målet går vidare till Högsta domstolen

Lulebo överklagar hovrättens dom detta med tanke på att Platzer Fastighet AB var huvudansvariga för alla entreprenadsutförande oavsett vilka underleverantörer företaget hade anlitat. Domstolen slår fast vid att entreprenören Platzer har ett ansvar för både funktion och konstruktion gällande de aktuella takkuporna. Detta enligt kap. 1 § 9 AB 72 för kuporna på takets funktion och konstruktion avseende underleverantören.

Värt att veta…

När det gäller en entreprenad som kallas för generalentreprenad och det används standardformuläret AB 72, innebär det att entreprenören åtar genomföra en viss del av projektet. I entreprenadkontraktet står det att entreprenören ska ta ett fullt ansvar när det uppstår brister och fel som har ett samband med funktionerna i projektet.

Rättsakuten

Rättsakuten finns här för att hjälpa dig. Vi har lång erfarenhet av att driva processer och vi har framgångsrikt hävdat våra klienters intressen i många instanser och i många typer av tvister.

Den som behöver expertis, vägledning eller vill ha juridisk representation är välkommen att kontakta oss på Rättsakuten!