Det går att förhindra ÄTA-arbeten med reservationer i avtalet. Vanligtvis är ÄTA-arbeten av godo. Som beställare vill man ha en viss flexibilitet i sitt projekt för att kunna göra ändringar utmed vägen. 

ÄTA-kostnader kan man förhindra, bland annat genom att använda reservationer i avtalet.

ÄTA-kostnader kan man förhindra, bland annat genom att använda reservationer i avtalet.

Vad händer om ÄTA-arbete initieras av entreprenören själv, för att det anses behövligt?

Eftersom de flesta projekt är så kallade fastprisprojekt, behöver du som beställare skapa ett tillägg till projektet vad det gäller kostnaden för det man vill ändra och/eller lägga till. Det finns fall då entreprenören har rätt att göra detta, men det finns också sätt att förhindra sådana kostnader. Ibland kan man vilja begränsa entreprenörens möjlighet att på eget initiativ utföra ÄTA-arbete. Det kan till exempel vara så att man representerar en stor bostadsrättsförening och därmed vill förankra varje avsteg från den ursprungliga planen med medlemmarna.

Eller så har man en mycket begränsad budget och vill ha full kontroll på kostnaderna. Oavsett anledning så kan man genom reservationer få en bättre kontroll på ÄTA-arbeten och skydda sig mot oönskade kostnader.

ÄTA-arbeten som för med sig mest konflikter

De ÄTA-arbeten som för med sig mest konflikter är de som uppkommer på entreprenörens initiativ. Om du som beställare önskar finare köksluckor till ditt kök som just nu renoveras, är du så klart beredd att ta den extra kostnaden för det. Men ibland uppkommer det situationer när entreprenören eller hantverkaren själv anser att en ändring behöver göras.

Sådana situationer uppkommer oftast i de fall då entreprenören får till sig ny information under projektets gång. Den information som fanns tillgänglig när projektet kalkyleras, hade påverkat kostnaden för projektet. Exempel på detta kan vara försvårande omständigheter i den mark där ett bygge ska ske, eller om det finns ett servitut med diverse reservationer som gör att ett bygge inte kan utföras exakt enligt plan, osv.

Entreprenören hamnar då i ett läge där projektet endast kan slutföras om de nya förutsättningarna tas i beaktande. Kostnaden för detta hamnar på beställaren i de fall då det anses att entreprenören omöjligen hade kunnat känt till förutsättningarna innan projektet startade.

I de flesta fall kommer beställaren att acceptera tilläggskostnaderna. Men vad händer om kostnaderna skenar iväg fullständigt? Man vill förmodligen stanna upp och tänka efter om det är värt att slutföra projektet. Kanske till och med häva avtalet?

Så länge ÄTA-arbetet är större än 15 procent av den ursprungliga avtalssumman, så brukar det inte vara några problem att häva avtalet. ÄTA-arbeten som överstiger 15 procent, enligt direktiv från EU, ska ses som nya projekt och då ska ett nytt avtal till. Om summan för ÄTA-arbetet ligger under 15 procent, har entreprenören en viss rätt att få utföra arbetet.

Entreprenören har räknat in det här jobbet i sin verksamhet och om man då väljer att avbryta projektet kan man bli ersättningsskyldig för förlorad arbetsinkomst.

Det är för att skydda sig mot sådana här situationer som det är bra att ha en reservation mot ÄTA-arbete, antingen i avtalet eller som ett tillägg till avtalet.

Alternativ 1: Reservation angående ÄTA i avtalet

Det första alternativet för att förhindra ÄTA-kostnader är alltså att lägga till en reservation i det befintliga avtal som man upprättar tillsammans med entreprenören. Om entreprenören använder sig av något av byggbranschens standardavtal, AB 04 eller ABT 06, så finns det redan där ett fullgott skydd för dig som beställaren när det gäller just ÄTA-arbete.

Men för att öka kontrollen ytterligare kan man alltså addera en klausul med en reservation mot just ÄTA-arbete, då det generellt är just ÄTA-arbete som riskerar att öka kostnaderna för ett projekt.

Be en jurist med kunskaper inom entreprenadrätt att se över det avtal som din entreprenör använder sig av. Juristen kan då komma med ett förslag på en formulering som passar bra som en reservation mot just ÄTA-arbete. Rättsakuten hjälper till med detta. Kontakta oss redan idag så tar vi en titt på ditt avtal.

Alternativ 2: Tilläggsavtal med reservation gällande ÄTA

Det andra alternativet för att förhindra ÄTA-kostnader – och det mest fördelaktiga – är att inte röra det befintliga avtalet, utan att helt enkelt skriva ett tillägg till huvudavtalet. I det tillägget kan man med några enkla formuleringar reservera sig mot just ÄTA-arbete.

Det gör man enklast genom att skriva in i avtalet att allt ÄTA-arbete, oavsett omfattning, först ska godkännas av beställaren innan det får påbörjas.

Beställaren får en ökad kontroll och kan fatta beslut för varje ÄTA-arbete som dyker upp. Det kan också vara bra att skriva in att alla ÄTA-arbeten ska godkännas skriftligen.

Ibland uppstår det situationer där entreprenören och beställaren har en lös diskussion gällande vad man bör göra och hur man kan ändra vissa saker. Entreprenören kan lätt tolka det som att man har ett OK på att göra just så. Efteråt kanske beställaren känner sig förbisedd, då man inte alls menade att man skulle genomföra ändringen.

Sådana här tråkiga konflikter slipper man ganska enkelt genom att just reservera sig mot ÄTA-arbeten enligt de regleringar som finns i standardavtalen. Det går fortfarande utmärkt att göra ändringar och tillägg, med det behövs bara lite mer formalia varje gång, i form av ett skriftligt godkännande från dig som beställare.

Summering

För den som vill ha 100 procent kontroll över sina kostnader i ett projekt kan det vara bra att reservera sig mot ÄTA-arbete. ÄTA-arbete innefattar alla ändringar och tillägg som man gör i ett projekt efter det att projektet dragit igång och priset förhandlats fram.

Då vissa ÄTA-arbeten kan uppstå på grund av att entreprenören anser att merkostnader uppkommit, som entreprenören inte känt till vid projektets start, kan det vara bra att reservera sig mot ÄTA-arbeten. Detta för att man ska kunna ta ställning till varje enskilt ÄTA-arbete innan entreprenören sätter igång.

Det finns två sätt att reservera sig mot ÄTA-arbeten. Antingen genom att lägga till reservationen i det befintliga avtalet, eller genom att skriva ett tillägg till det befintliga avtalet. Det rekommenderas att skriva ett tillägg till det befintliga avtalet.

Vilket alternativ som du än väljer finns Rättsakuten för dig. Vi är experter inom entreprenadrätt och kan se över era avtal och även komma med förslag på reservationer. Kontakta oss så berättar vi mer!

 

Läs mer