Som startup är det mycket som är nytt, inte bara bolaget i sig. Bolaget ska skriva sina första avtal, göra sin första försäljning, lansera sin första produkt, etc. Det kan ta ett tag innan alla rutiner finns på plats och många av de tvister som kan uppstå, beror just på att man gjort något för första gången. Då kan saker och ting gå snett.

tvister

Vi har tagit fram ett juridiskt startpaket för startups, där vi bland annat fokuserar på att förebygga tvister. Vi vet vilka potthål som finns där ute. Rättsakuten har stor erfarenhet av att arbeta just med startups och kan således hjälpa er att inte begå samma misstag som tidigare startups redan gjort. Skulle trots allt tvister uppstå, finns vi självklart där och biträder er från start till mål. 

Att förebygga tvister

Alla företag jobbar till viss del med att förebygga tvister, men alla i olika utsträckning. Stora bolag har i regel egna jurister som hela tiden bevakar alla avtal man sitter på och ser till så att dessa inte ska ge upphov till några tvister. Om någon avdelning vill ta fram ett nytt avtal för att till exempel börja göra affärer på en ny marknad, då kommer juristerna i bolaget att vilja granska såväl marknaden som avtalen. 

För startups är det är minst lika viktigt, men samtidigt har man inte samma resurser rent ekonomiskt som de större bolagen. Men för en startup är precis allting nytt. Marknaden, kunderna och avtalen. 

Tydliga avtal av yttersta vikt

Någonting som är extremt viktigt för alla företag och framförallt för startups, är att ha tydliga avtal. Om vi tar kundavtalet som exempel. Här är det viktigt att tydliggöra exakt vilka villkor som gäller för avtalet. Glöm inte att inkludera allmänna villkor, där man i detalj kan beskriva vad som gäller vid uppsägningar, förlängningar, osv. 

Avtal om lämnar minimalt med utrymme för fria tolkningar, kommer per automatik att leda till färre konflikter och tvister. Ofta uppstår tvister när den ena parten upplever att samarbetet inte blev det man förväntat sig. Det kan vara en beställande kund som inte fått den leverans man förväntat sig, eller en partner som inte fått ut så mycket av samarbetet som man trott att man skulle få. Det kan också vara investerare som inte fått tillräckligt bra avkastning på sin investering. 

I dessa lägen försöker man se om det finns någonting i avtalen som ni som startup kan ha brutit mot. I så fall kan ju motparten hävda att ni har begått avtalsbrott och att det är anledningen till att utfallet av samarbetet blev som det blev. Med tydliga avtal kan ni alltså undvika tvister av det här slaget. Självklart hjälper vi på Rättsakuten er med detta!

Att hantera tvister

Även de mest erfarna bolag med de mest rutinerade juristerna hamnar då och då i en tvist. Man kan göra mycket för att undvika tvister, men så länge ena parten hävdar att avtalsbrott har begåtts, så har man per automatik en tvist. När en tvist väl är framme så gäller det att agera.

De flesta tvister löses snabbt

En juridisk tvist är inte att likna vid en vanlig konflikt. Konflikter kan pågå i flera år och i många fall kommer man aldrig överens om vem som har rätt och vem som har fel. Men så fort vi pratar om en juridisk tvist så ser det annorlunda ut. Här handlar det om att hela tiden arbeta efter tidsfrister, där man ger motparten chansen att inom rimlig tid återkomma med sitt svar på de frågor man har.

Om ni som startup råkar ut för en tvist, där ni är motparten, kan vi på Rättsakuten agera ert juridiska ombud och ta hand om all kontakt med motparten. Det samma gäller om det är omvänt, att ni vill driva en process mot en motpart till er.

Att undvika tvister

Det finns mycket man kan göra, utöver att förebygga tvister. Man kan faktiskt helt undvika dom. Här handlar det om att se och identifiera vilka potentiella fallgropar som finns och helt undvika dessa. Det kan finnas affärer som man inte ska göra. Hur lukrativa de kan synas vara vid första anblick. Affären kan helt enkelt innebära en alltför hög risk för konflikt.

På samma sätt kan det finnas avtal som inte bör ingås, då motparten tagit fram avtalet och avtalet öppnar upp för alldeles för stor risk för en tvist.

Som startup utsätts man för investerare som är på jakt efter intressanta bolag att investera pengar i. Med stora summor, kan det tyckas lockande att ingå ett avtal. Men här kan det också finnas fallgropar som man bör vara uppmärksam på. Vilka motkrav ställer investeraren på er som startup? Hur ser det föreslagna avtalet ut? Sådana här saker bör man studera i detalj innan man skriver på.

Det kan ta emot att tacka nej till en stor summa pengar, men ibland kan det vara det enda rätta givet situationen. Att sätta sig i riskfyllda avtal kan vara förödande för vilket företag som helst, startups inkluderade.

Summering

Som startup går man förmodligen inte och tänker på vilka tvister och konflikter man kan tänkas hamna i. Fokus ligger naturligtvis på att arbeta med sin produkt och sitt erbjudande och att försöka ta marknaden med storm.
Men faktum är att just startup löper en hög risk att hamna i juridiska tvistemål, på grund av att man är just nya. Man tar fram nya avtal som inte prövats förut, man säljer en helt ny och oprövad produkt, osv.

Det finns många misstag som tidigare startups gjort. Genom att ta lärdom av dessa och undvika dessa misstag, kommer man långt. På Rättsakuten är vi vana vid att arbeta med startups och vi kan hjälpa er att undvika de allra vanligaste fallgroparna.
Skulle trots allt en tvist uppstå, kan ni känna er trygga med att vi finns där och bistår er juridiskt.

Vi har ett mycket fördelaktigt erbjudande som riktar sig just mot startups. Rättsakuten hjälper er med avtal och juridisk rådgivning i precis så stor omfattning som ni behöver. Vi har dessutom en betalningsmodell som är extra fördelaktig för startups, som vill behålla kapitalet i bolaget.

Fredrik Jörgensen

Jurist Fredrik Jörgensen

fredrik.jorgensen@rattsakuten.se
070-7756334
08-55766324

Kontakta Rättsakutens jurister!