Om du är i en vårdnadstvist är det avgörande att du visar att du kan sätta barnets behov först och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Det är förmåga som domstolarna särskilt ska fästa avseende vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av föräldrarna ska ha ensam vårdnad.

Läs mer om vårdnadstvist här:

Ensam vårdnad (rattsakuten.se)

Vilken betydelse har föräldrarnas förmåga att ta gemensamt ansvar i vårdnadstvister?
Skattejurist Peter Dittmer

Familjejurist Peter Dittmer

peter.dittmer@rattsakuten.se
0760-35 75 95

Kontakta Rättsakutens jurister!