Den bakomliggande orsaken till målet handlar om när syrisk-ortodoxa kyrkan Koriakos i Västerås väckte åtal mot Hedlunds Golv AB i Västerås.

Kyrkan var inte nöjda med golvfirmans utförande av ett jobb som skulle göras i deras kyrksal. Därför vill nu syrisk-ortodoxa kyrkan Koriakos få ersättning, 281 250 kronor jämte ränta, då de var tvungna att låta någon annan göra om och göra rätt. Hedlunds bestrider åtalet, men anser att beloppet är ändå skäligt.

Vad var det som hände egentligen?

Till en början var det meningen att PEAB skulle ha hela totalentreprenaden, men under arbetets gång bröts vissa arbeten ur entreprenaden, som till exempel golvläggningen i salen där församlingen skulle samlas. Detta arbete fick Hedlunds Golv eftersom deras offert var skälig. Arbetet som de skulle göra var att avslipa och städa betonggolvet för att sedan lägga en linoleummatta.

PEAB tog på sig att mäta fukten i betonggolvet och skickade sedan ett fuktprotokoll till kyrkan och Hedlunds. Kyrkan tog för givet att experten Hedlunds visste vad som skulle göras. Golvet slipas, städas och mattan blir lagd, samt kyrkan betalar fakturan som Hedlunds skickade.

Efter ett tag började det bildas bubblor under mattan samt att den börja släppa från sitt underlag, vilket beror på att mattan lades när golvet var för fuktigt. Mattan kunde läggas först när fuktigheten var 85 % eller mindre, men vid tidpunkten som Hedlunds la mattan så var fuktigheten på 87,3 % (enligt fuktprotokollet).

Hedlunds återställer golvet genom att ta bort mattan via skarvarna och en uttorkning sker. Nya fuktprover tas två månader på uppdrag av Hedlunds och sedan återställer firman golvet. Problemet är att golvet släpper och bubblor uppstår på de ställen där inte uttorkning har skett. Kyrkan uppmanar Hedlunds att åtgärda problem men firman avböjer.

S:t Koriakos kyrkan anlitar Mälargolv AB för att återställa golvet. Firman tar bort all matta, slipar bort limrester, fin-spacklar och lägger en ny linoleummatta till en kostnad på 306 250 kronor inklusive moms.

Entreprenörers skyldighet vid fel?

Entreprenörers skyldighet vid fel?

Vad säger Hedlunds Golv AB?

Hedlunds Golv AB menar på att i deras arbetsuppgifter ingick inte någon fuktmätning och säger att de inte hade fått något fuktprotokoll och tog därför för givet att det var okej att slipa, städa och lägga linoleummattan. Tillika säger firman att de hade fått klartecken från kyrkan vilket innebär att fuktigheten skulle hålla sig inom de värden som är godkända.

Hedlunds anser att det var kyrkans ansvar att rapportera de rätta uppgifterna, vilket innebär att golvfirman inte har gjort något fel. Hedlunds hade ingen orsak att betvivla de uppgifter rörande fuktigheten de fick från kyrkan. Firman anser att kyrkan förmodligen hade tolkat fuktprotokollet på ett felaktigt sätt och därför ska inte Hedlunds stå ansvariga.

Den slutliga domen i målet

Domstolen tilldömde att Hedlunds skulle betala den summa som kyrkan hade begärt, men firman överklagade till hovrätten och de ansåg inte att Hedlunds Golv AB var skyldiga. Kyrkan överklagade beslutet och målet kom till Högsta domstolen och där beslutades att Hedlunds skulle ha förstått att det inte gick att lägga golvet när fuktigheten var för hög då firman anses vara experter.

Kyrkan skulle inte belastas för att de hade slarvat med att uppge de riktiga uppgifterna gällande fukthalten i betonggolvet eftersom de inte hade kunskaperna. Detta beslutades efter noga övervägande och att de tagit del av vad konsumenttjänstlagen, köplagen och standardavtalet AB 04 påbjuder.

Värt att veta…

Entreprenörer har vanligtvis inte någon skyldighet att bedöma eller granska de uppgifter de får av köparen. Skyldigheten anses endast gälla när det finns tydliga indikationer på att uppgifterna inte stämmer. Därför kan inte entreprenören stå till svars när de har brustit från köparens sida.

Rättsakuten hjälper dig!

Vi är en juristbyrå som har lång erfarenhet av entreprenadtvister. Har du en liknande problem, tveka inte att kontakta Rättsakuten för råd.