Stockholms tingsrätt ansåg inte att Aron Flams användning av bilden av “En svensk tiger” på omslaget till hans bok “Det här är en svensk tiger” bryter mot upphovsrätten.

På Flams bild hyllar tigern Hitler och bär armbindel med hakkors. Aron Flam använde upprepade gånger olika versioner av bilden “Svensk tiger” för att illustrera vad han trodde var Sveriges nazistiska utplattning under andra världskriget. Detta ledde till att Beredskapsmuseet, som äger upphovsrätten till Bertil Almqvists originalbild, anmälde Aron Flam till polisen, men domstolen fann han inte skyldig till något brott.

Patent- och marknadsdomstolen frikände det omtalade brottmålet om upphovsrättsintrång. Fallet rörde Aron Flam som använde olika illustrationer av det upphovsrättsskyddade verket EN SVENSK TIGER. Verket skapades av den avlidne Bertil Almqvist på 1940-talet som en del av en vaksam rörelse mot den svenska allmänheten.

Den svenska tigern vann striden mot åklagaren

Den svenska tigern vann striden mot åklagaren

Aron har publicerat olika varianter av tigrar som liknar de ursprungliga verken. Han använde också denna tiger på omslaget till hans bok. I flera av Arons illustrationer har det placerats en armbindel med ett hakkors runt tigerns tass. Med den andra tassen gjorde tigern också den så kallade Hitlerhälsningen. Efter att stiftelsen anmält Aron till polisen har anklagelser om intrång i upphovsrätten lämnats in. Stiftelsen och Bertil Almqvists arvinge krävde 1,5 miljoner svenska kronor i brottmålet.

Aron har förklarat för domstolen att hans användning av den omarbetade tigern utfördes inom ramen för en samhällsorienterad podcast som han driver. Samma sak gäller hans bok med samma ämne. Enligt Aron tillät tigern endast skulle utgöra exempel på bland annat svensk undergivenhet gentemot Nazityskland under andra världskriget.

Enligt domstolen är Arons tiger ett märkligt inslag i hans kommunikation. Enligt domstolens bedömning var verket inte ursprungligen inriktad på originalverket, utan på den symboliska innebörden av den “svenska tigern” som förvärvats över tiden. Därför tillhör Arons användning av tigrar det så kallade parodiundantaget, vilket är en princip som utvecklats i domstolens praxis i svensk rätt, och som framför allt stöds av EU-rätten. Undantaget innebär bara att andra kan få använda ett skyddat verk, till exempel om arbetet görs i syfte att förlöjliga på ett sätt som skiljer sig väsentligt från det ursprungliga arbetet.