Tio skäl att skriva testamente

När du skriver ett testamente måste du följa vissa regler. Testamente är ett viktigt dokument och det finns flera regler som måste följas när du skriver det. Om du inte följer reglerna är testamentet inte giltigt. Det betyder att om inte kraven uppfylls är testamentet ogiltigt. Istället kommer ärvdabalkens bestämmelser om arv som finns [...]

Videopodd: Avsnitt två – Vårdnad är en plikt

Peter pratar vårdnad är en videopodd om vårdnad, boende och umgänge. Podden hjälper dig som förälder att komma ur en vårdnadstvist på bästa sätt eller att undvika att alls hamna i en vårdnadstvist. Den 3 oktober kom avsnitt två ut - vårdnad är en plikt. Lyssna redan idag. [...]

Videopodd: Peter pratar vårdnad

Peter pratar vårdnad är en videopodd om vårdnad, boende och umgänge. Podden hjälper dig som förälder att komma ur en vårdnadstvist på bästa sätt eller att undvika att alls hamna i en vårdnadstvist. Podden drivs av mig, Peter Dittmer. Jag är jurist och specialiserad på vårdnadstvister. I [...]

När kan man få rättsskydd i en vårdnadstvist?

Om du har en hemförsäkring så har du ett rättsskydd och då kan du i många fall få en del av dina rättegångskostnader i en vårdnadstvist ersatta. Ibland gör dock ettårsregeln att du inte får någon ersättning. Läs nedan om vad som gäller. En rättsskyddsförsäkring i hemförsäkringen [...]

När kan man få rättshjälp i en vårdnadstvist?

Om du befinner dig i en vårdnadstvist och har svårt att klara kostnaderna för ett juridiskt ombud, så är det bra att känna till när man kan få rättshjälp i en vårdnadstvist. Läs nedan om vad som krävs. Grundläggande krav för rättshjälp Rättshjälp är ett ekonomiskt stöd [...]

Vad krävs för växelvis boende?

Om ni är separerade och har gemensam vårdnad om ert barn kan det ibland vara svårt att komma överens om var barnet ska bo. Då kan domstolen bestämma att barnet ska bo antingen hos den ena föräldern eller växelvis hos båda föräldrarna. Läs nedan om vad som krävs för växelvis boende. [...]

Hur påverkar corona umgänget med barnen?

Det många som undrar vad som händer med umgänget mellan barn och föräldrar med anledning av coronaviruset och covid-19. Kan boendeföräldern ställa in umgänget eller vägra umgänge? Vad händer om boendeföräldern ändå ställer in umgänget? Skyldighet att följa domar och avtal Allmänt gäller att vårdnadshavarna är skyldiga [...]

Vilken betydelse har en vårdnadsutredning i vårdnadstvister?

Om du är i en vårdnadstvist, så kanske du har fått frågor från socialtjänsten och deltagit i en vårdnadsutredning. Läs nedan om vad en vårdnadsutredningen egentligen är och vilket värde som socialtjänstens slutsatser får i vårdnadstvisten. Vad är en vårdnadsutredning? Domstolen har en skyldighet att utreda frågor [...]

Vilken betydelse har föräldrarnas samarbetsförmåga i vårdnadstvister?

Är du i en vårdnadstvist och har du hört talas om att föräldrarnas förmåga att samarbeta har stor betydelse i vårdnadstvister. Det har varit sant under många år, men genom 2021 års vårdnadsreform har samarbetsförmåga betydelse minskat.  Läs mer om vårdnadstvist här: Ensam vårdnad (rattsakuten.se) [...]

Till toppen