fbpx

Elva månader gav hemvist i Sverige

11 september, 2019|

Högsta domstolen fastslår att ett barn, som flyttat till Sverige med sin mamma när det varit två och ett halvt år gammalt och som vistats i Sverige i elva månader, har sin hemvist i Sverige. Högsta domstolen fäster också vikt vid att barnet går i svensk förskola och att pappan inte krävt att barnet [...]

Ökat behov av avtal mellan sambor

12 februari, 2019|

Familjerätten i förändring Familjebildningen har historiskt sett varit bunden till en kyrklig vigsel men detta har öppnats upp mer och mer och idag är familjebegreppet helt öppet. Det är upp till var och en att bestämma vilka som man kallar sin familj. Juridiken försöker hänga med i denna utveckling. Samboförhållanden har funnits länge och juridiken [...]