Dödsbo får betala 725 000 kronor på grund av en generalfullmakt

17 april, 2020|

Den avlidne hade kort tid före sin död lämnat en generalfullmakt och lång tid efter fullmaktsgivarens död hade den fullmäktige betalat kostnader om 725 000 kronor. Högsta domstolen finner att en fullmakt gäller efter fullmaktsgivarens död utom i rena undantagsfall där fullmakten förlorat sin mening i och med dödsfallet. Därför kan dödsboet inte få [...]

Lathund: åtta saker att tänka på när du skriver ett avtal.

13 april, 2020|

Syftet med avtal är att skapa förutsägbarhet i utbytet av varor och tjänster.  Ett avtal kan aldrig bli komplett, det går inte förutse alla möjliga händelser som kan inträffa för parterna eller utom parternas kontroll.  Med rätta kunskaper om avtalsskrivande kan du maximera dina intäkter och minimera riskerna i varje transaktion.  När du tillämpa alla [...]

Lathund: Om din kund eller leverantör åberopar force majeure

13 april, 2020|

Som företagare kan du hamna i en situation där din kund eller leverantör åberopar force majeure gentemot ditt företag. Nedan följer en praktisk lathund för hur du ska agera Leverantörer som åberopar force majeure önskar att hållas skadeståndslösa gentemot er. Lathund Kontrollera omständigheterna som åberopas av kunden eller leverantören om de är force [...]

Lathund om ditt bolag behöver åberopa force majeure.

13 april, 2020|

Force majereure kan innebära att varor inte produceras och leveranser inte kommer fram. Vad ska du göra om ditt företag måste åberopa force majeure gentemot leverantör eller kund? Som företagare levererar du antingen varor eller tjänster. Du kan bli utsatt för att din leverantör inte levererar enligt avtal eller så kan du bli [...]

Vad är ett avtalsbrott?

15 februari, 2020|

Avtalsbrott enligt lag föreligger om en överenskommelse inte efterföljts av en part endast på grund av eget handlande. Påföljden vid avtalsbrott kan innebära skadestånd och andra skyldigheter till ersättning. Det är alltid viktigt att alla inblandade parter har insikt om ens egna skyldigheter och rättigheter. Läs mer om avtalsbrott här! [...]

Återtagandeförbehåll var giltigt mot ny köpare

26 mars, 2019|

Återtagandeförbehåll vid avbetalningsköp Många köpare kan ha svårt att finansiera sina köp och det är vanligt att finansieringen löses genom ett köp på avbetalning. Köp på avbetalning och köp på kredit främjar omsättningen och därmed finns det en vilja hos lagstiftaren att främja sådana köp. För att det ska vara fråga om ett avbetalningsköp enligt [...]

Ökat behov av avtal mellan sambor

12 februari, 2019|

Familjerätten i förändring Familjebildningen har historiskt sett varit bunden till en kyrklig vigsel men detta har öppnats upp mer och mer och idag är familjebegreppet helt öppet. Det är upp till var och en att bestämma vilka som man kallar sin familj. Juridiken försöker hänga med i denna utveckling. Samboförhållanden har funnits länge och juridiken [...]