Har du blivit uppsagd?

Rättsakuten har uppmärksammat att både arbetsgivare och anställda ofta undrar över uppsägning, avsked och avslut av anställning. Vad säger lagen och vad bör du tänka på?  Uppsägning enligt 7 § LAS Vid uppsägning krävs sakliga skäl som grund Antingen Arbetsbrist eller Personliga skäl [...]

Omplacera personal på grund av arbetsbrist

Rättsakuten har tagit fram en mall för omplacering av anställda på grund av arbetsbrist. Mallen utgörs av en speciell struktur som ofta måste anpassas beroende på omständigheterna.  För att en arbetsgivare ska ha rätten att säga upp en arbetstagare behövs det sakliga skäl [...]

Det här bör du tänka på inför anställningens upphörande

När en medarbetare avslutar sin anställning så kan det kännas som mycket på en gång, för att inte bli för överväldigad så har vi på Rättsakuten skapat en enkel struktur som du kan följa. Rättsakutens arbetsrättsjurist Kim Stjernberg har tagit fram vad du [...]

Det här bör du tänka på inför uppsägning

Mallen utgörs av en speciell struktur som ofta måste anpassas beroende på omständigheterna. Vid exempelvis uppsägningar av medarbetare angående ”personliga skäl” kan vissa steg behöva tilläggas. Kontakta Kim, vår arbetsrättsjurist innan du går tillväga. Rättsakutens arbetsrättsjurist Kim Stjernberg har tagit fram vad du [...]

Kurs om innebörden av nya tillämpningen av LAS

Nya LAS har nu trätt i kraft och ska börja tillämpas från och med oktober 2022. Vad innebär detta för er verksamhet? Enligt oss på Rättsakuten är det en väsentlig skillnad som alla arbetsgivare bör vara medvetna om och då inte bara HR-avdelningen utan även alla chefer med personalansvar. Därför är det viktigt att [...]

Vad säger visselblåsarlagen?

Rättsakuten har uppmärksammat att tidigare anställda i flera branscher anklagats för att bedriva konkurrerande verksamhet med företaget. Därför redogör nu Rättsakuten vad visselblåsarlagen säger. Visselblåsarlagen Lagen innebär kortfattat att anställda som slår larm om allvarliga missförhållanden skyddas mot repressalier från arbetsgivaren. Lagen medför inte några förändringar i [...]

Sju saker du bör veta om ditt anställningsavtal

Rättsakuten har den senaste tiden uppmärksammat att arbetssökande i flera branscher erbjuds anställningsavtal med oskäliga villkor. Därför har nu Rättsakuten tagit fram sju punkter du bör veta om ditt anställningsavtal. Anställningsavtal Vid en ny anställning är det många som skriver på ett anställningsavtal [...]

Ny ägare och ny arbetsgivare

Vad händer när du får en ny ägare och en ny arbetsgivare? Enbart det faktum att en verksamhet övergår från en arbetsgivare till annan innebär inte per automatik att det är fråga om en verksamhetsövergång i arbetsrättslig mening. Rättsakuten förklarar ägarskifte. Det krävs [...]

Är du arbetstagare och har blivit uppsagd eller avskedad?

Arbetsrätt och arbetsmiljö berör villkoren i arbetslivet. Området omfattar även frågor om lönebildning och medling i arbetskonflikter. Rättvisa arbetsvillkor och en god arbetsmiljö bidrar till hög produktivitet i den svenska ekonomin, som kännetecknas av högt arbetskraftsdeltagande och hög sysselsättningsgrad. Ingen som jobbar i Sverige ska ha ett jobb som utnyttjar dem eller sliter ut dem. [...]

Till toppen