Behöver du hjälp med att göra en bouppteckning?

En bouppteckning innebär vanligtvis flera steg innan allting är klart.

När du behöver kontakta en bra jurist som kan bouppteckning 2023 så kan du behöva veta en hel del. Det kan bland annat vara bra att samla all information på en lista.

Här är tre viktiga delar att känna till om bouppteckning:

    1. Ta fram underlag på tillgångar och skulder
    2. Förbered två förrättningsmän
    3. Hämta rätt fastighetsbeteckning

1. Ta fram underlag på tillgångar och skulder

Vet du var alla underlag på tillgångar och skulder finns?

Det är viktigt att veta var samtliga underlag på tillgångar och skulder finns. Vanligtvis finns tillgångar och skulder:

  • på bankkonton
  • i fonder
  • i fastigheter

Kanske känner du till en del. Men om du inte har koll på allting så är det bra att anteckna det du känner till. Det kan vara bra att göra det redan nu.

Om det exempelvis finns tillgångar i fonder eller på bankkonton så kan du ringa, logga in eller maila till banken. Säg eller skriv att du önskar få ett utdrag på vilka tillgångar som finns.

Har du alla dokument? Då kan du skicka dessa till juristen redan nu.

2. Förbered två förrättningsmän

Att förbereda två förrättningsmän kan verka lätt. Men du kanske behöver fundera ett tag på vem du vill kontakta? Om du har förslag på personer som du tänker kan vara lämpliga förrättningsmän, så anteckna dem redan nu.

Genom att anteckna nödvändig information regelbundet, gör du dig själv en tjänst som kan underlätta hela processen med bouppteckningen.

3. Hämta rätt fastighetsbeteckning

En fastighetsbeteckning är Lantmäteriets sätt att identifiera en fastighet. Genom att logga in på lantmäteriet kan du se vilken fastighetsbeteckning som är aktuell. Förr i tiden gällde ett annat format på fastighetsbeteckningen. Nu är det den nya formen som gäller.

Var delaktig och snabba på bouppteckningen

Om du är delaktig i processen och förbereder alla dokument så kan bouppteckningen gå snabbare.

Du kan med fördel se detta som en period med viktiga dokument som måste skickas och registreras på rätt ställe innan allting är klart.

Fundera på vilka delar du kan utföra redan idag. Så blir det lättare att starta med bouppteckningen.