Associationsrätt

Associationsrätt och association

Associationsrätt är den del av juridiken som rör associationer, en sammanslutning mellan fysisk och/eller juridisk personer samt enkla bolag.

Association är sammanslutning som har medlemmar eller delägare

En association kan vara en självständig juridisk person, men det är inte nödvändigt (enkla bolag). En stiftelse eller enskild firma räknas däremot inte som en association, eftersom de inte har medlemmar eller delägare.

Civilrättsliga associationer

Civilrättsliga associationer utgörs i svensk rätt av ekonomiska föreningar och bolag.

Associationsrätten delas in i två huvudområden, bolagsrätt och föreningsrätt

Inom bolagsrätten behandlas reglerna om:

  • Aktiebolag
  • Handelsbolag
  • Kommanditbolag
  • Enkla bolag

Inom föreningsrätten behandlas de regler som styr ekonomiska och ideella föreningar.

  • Ekonomiska föreningar
  • Ideell förening (en oreglerad associationsform)

Organisationsfrihet (föreningsfrihet) garanteras av den svenska regeringsformen.

Stiftelser och enskilda firmor behandlas också vanligen inom associationsrätten. Dessa är dock egentligen inte associationsformer, eftersom de varken har delägare eller medlemmar.

Associationsrätt – frågor som behandlas inom området

Inom associationsrätten tas bland annat följande frågor upp:

  • Vem som har rätt att föra associationens talan
  • Vem som har rätt att sluta avtal för associationens räkning
  • Hur bestämmandet inom associationen skall gå till
  • Vem som ansvarar för associationens skulder i händelse av en konkurs

Behöver du hjälp med frågor som rör associationsrätt?

Ta gärna kontakt med oss ifall du skulle behöva vår hjälp i associationsrättsliga frågor.

Du når oss på 08-557 663 24 eller kontakt@rattsakuten.se

Rättsakuten AB – juristerna som du vill ha vid din sida när det gäller associationsrätt.

Kontakta oss idag för konsultation