Aktuellt

Aktuellt

Senaste nytt

Beställarens ansvar för skada på entreprenad

Vad händer om det uppkommer en skada vid utförandet av en entreprenad? Vem bär ansvaret för skadan som har uppkommit under entreprenadtiden? Sådana frågor blir ofta föremål för tvister mellan [...]

29 april, 2023|

Hästägarens ansvar för skador orsakad av häst

Till skillnad för hundägare har hästägare inget strikt ansvar för hästen. För att hästägaren ska hållas ansvarig för de skador hästen har orsakat ska ägaren ha handlat vårdslöst/oaktsamt. Om hästen [...]

29 april, 2023|

Publikationer

Rättsskydd

Nästan alla har någon gång i livet behov av juridisk hjälp. Därför är det viktigt att känna till vad rättsskydd är. Rättsskydd betyder att du får hjälp [...]

19 december, 2022|

Konsumentköplagen 2023

Har du funderingar kring konsumentköplagen och köprätt? På den här sidan får du veta vad konsumentköplagen är, när den gäller och när den inte gäller [...]

6 november, 2022|

Köplagen 2023

Har du funderingar kring köplagen och köprätt? På den här sidan får du som företagare och privatperson veta mer om vad köplagen är, när den gäller och [...]

1 november, 2022|

Vill du ha Rättsakutens nyhetsbrev?

Till toppen