Har du fått brev om stämning?

stämd

Om du har fått hem ett brev om stämning så är det någon som vill ta dig till domstol och utkräva något av dig. Här går vi igenom vad du behöver veta om du har blivit stämd. Få svar på dina frågor Vad menas med stämning? Om du har fått hem ett brev om stämning […]

Dolda fel

Regler om dolda fel är ett sätt att fördela ansvaret mellan köparen och säljaren. Alla slags köp – till exempel köp av fastighet, köp av bostadsrätt, köp av hund, köp av häst och köp av bil – kan omfattas av regler om dolda fel. Få svar på dina frågor… Vad är dolda fel? Dolda fel […]