Beställarens ansvar för skada på entreprenad

Vad händer om det uppkommer en skada vid utförandet av en entreprenad? Vem bär ansvaret för skadan som har uppkommit under entreprenadtiden? Sådana frågor blir ofta föremål för tvister mellan parterna i kommersiella entreprenader. I entreprenadförhållanden, där standardavtalet AB 04 tillämpas, diskuteras ofta ansvarsfördelningen mellan entreprenör och beställare. Som huvudregel ansvarar entreprenören för en skada [...]

Hästägarens ansvar för skador orsakad av häst

Till skillnad för hundägare har hästägare inget strikt ansvar för hästen. För att hästägaren ska hållas ansvarig för de skador hästen har orsakat ska ägaren ha handlat vårdslöst/oaktsamt. Om hästen orsakar skada till exempel sakskada Det vanligaste scenariot är att en häst biter sönder en annan hästs täcke. Eftersom hästsporten räknas som högrisksport är huvudregeln [...]

Tio skäl att skriva testamente

När du skriver ett testamente måste du följa vissa regler. Testamente är ett viktigt dokument och det finns flera regler som måste följas när du skriver det. Om du inte följer reglerna är testamentet inte giltigt. Det betyder att om inte kraven uppfylls är testamentet ogiltigt. Istället kommer ärvdabalkens bestämmelser om arv som finns [...]

Det här är Hemrenoveringspaketet

Att genomföra ett byggprojekt i sitt hem medför ett stort antal utmaningar. Ny organisation kommer över tid göra intrång i konsumentens privata bostad. Renoveringsarbeten som föranleder damm, buller och annat som för konsumenten kan uppfattas som sanitär olägenhet. Under en förutbestämd tid får konsumenten leva med nya händelser och yrkesgrupper med individer som för [...]

Hemrenoveringspaketet

Att renovera ett badrum eller byta ett yttertak som privatperson kräver mycket engagemang och know-how både av dig som beställare och av utföraren. Rättsakuten vet av erfarenhet att det kan uppstå tidsbrist, kompetensbrist, kommunikationsbrist, pengabrist eller materialbrist vid en renovering mellan beställare och utförare.  Rättsakuten har därför tagit fram tjänsten “hemrenoveringspaketet”, som ger dig [...]

Att planera en tillbyggnad av befintligt hus

Att komplettera ett befintligt hus eller fritidshus kallas för tillbyggnad, då man önskar ytterligare en byggnadstillsats. Syftet är att ansluta tillbyggnaden till befintlig byggnad för att erhålla ytterligare boarea, tvättstuga, badrum, och/eller biytor såsom förråd och ger till slut husägaren sitt önskemål om att en utbyggnad blir verklighet. Att få ytterligare utrymmen att vistas [...]

Att lägga om ett yttertak

Yttertaket är byggnadens mössa och består av takbjälklag, takstolar, undertak av råspont läkt, takduk samt olika typer av takbeklädnad, tex takplattor av betong, tegel eller bitumen matta. Yttertakets funktion är att byggnadsdelen ska skydda husets övriga delar och konstruktion från fuktintrång och smuts i form av snö och regn (nederbörd) som istället faller på [...]

Att göra en bygglovsansökan

Ett bygglov är i praktiken ett tillstånd från byggnadsnämnden i den kommun du bor i, som ger den  som erhållit ett bygglovsbesked, vanligtvis byggherren(fastighetsägaren) rätten att utföra det som tillståndet meddelar. Ansökningsprocessen till att beviljas sådant beslut är dock behäftat med ett antal faktorer, där byggherrens önskemål och behov, ska jämföras och kontrolleras av [...]

Att beställa en renovering

Många drömmer om ett nytt och fräscht hem. Visionerna är skilda, omfattande samt inkluderar som oftast en idealbild om slutresultatets utfall. Att inte göra rätt vid hantering av avtalsprocessen kan bli förödande och slutligen leda till raka motsatsen av projektbildens önskemål. Denna text beskriver hur det juridiskt går till att beställa en renovering då [...]

Att beställa en köksrenovering

Är det dags att göra en enkel köksrenovering eller ett lyxigt kök? Hur mycket kostar att renovera köket och hur anlitas hantverkare i en köksrenovering? Pris för en köksrenovering beror främst på tre faktorer; hantverkares arbete, samordning, besiktning och material. Priset kan variera väldigt mycket från enkel [...]

Till toppen