Har du fått brev om stämning?

Om du har fått hem ett brev om stämning så är det någon som vill ta dig till domstol och utkräva något av dig. Här går vi igenom vad du behöver veta om du har blivit stämd. Gratis mallar och checklistor    Ladda ner mallarna här! Tillgängliga mallar: Mall för svaromål [...]

Stämningsansökan

För att stämma någon och ta en tvist till domstol behöver du skicka in en stämningsansökan. Ansökan måste vara skriven på ett visst sätt för att godkännas av domstolen. I den här texten går vi igenom allt bör veta inför en stämning och hur du fyller i stämningsansökan. Gratis mallar och [...]

Hur går en rättegång till 2023?

Har du blivit stämd eller har du själv stämt någon och undrar vad som händer inför, under och efter en rättegång? I den här texten går vi igenom alla stegen i en rättegång och vad en rättegång kostar. Gratis mallar och checklistor    Ladda ner mallarna här! Tillgängliga mallar: Mall för [...]

Till toppen