Vad är ett avtalsbrott?

Avtalslagen (Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område) ger ingen definition av vad ett avtalsbrott är för något. Enligt Avtalslagen 2010 föreligger avtalsbrott ”när en part inte presterar i enlighet med avtalet”. Faktorer som kan reducera skadeståndet för ett avtalsbrott -jämka – skadeståndet för ett begånget avtalsbrott inkluderar om motparten medvetet har […]

Konsumentköplagen

Har du funderingar kring konsumentköplagen och köprätt? På den här sidan får du veta vad konsumentköplagen är, när den gäller och när den inte gäller och du får tips på de viktigaste sakerna att ha koll på när det gäller konsumentköplagen. Du får också veta mer om ångerrätt och garantier, om vad som händer om […]

Köplagen

Har du funderingar kring köplagen och köprätt? På den här sidan får du som företagare och privatperson veta mer om vad köplagen är, när den gäller och inte gäller och få tips på de viktigaste sakerna att ha koll på när det gäller köplagen. Du kan också läsa mer om hävning av köp, om köparens […]

Det här bör du tänka på inför anställningens upphörande

När en medarbetare avslutar sin anställning så kan det kännas som mycket på en gång, för att inte bli för överväldigad så har vi på Rättsakuten skapat en enkel struktur som du kan följa. Arbetsrätt – ladda ner mallarna här Rättsakutens arbetsrättsjurist Kim Stjernberg har tagit fram vad du bör tänka på inför anställningens upphörande. […]

Företagsöverlåtelse

Företagsöverlåtelser är en process där ett företag överför ägande och kontroll till en annan part. Det kan ske genom försäljning, fusion eller förvärv. Innehållsföreteckning: Hur genomförs företagsköp och företagsöverlåtelse? För affärsmän är det en dröm om att få köpa eller sälja ett företag, eller tillräckligt med aktier för att få inflytande i företaget. Men för […]

VD:s ansvar och behörighet i aktiebolag

Är du VD för ett bolag och undrar vilket ansvar du har och vilka typer av avtal du får ingå åt bolagets räkning? Den här artikeln reder ut vilket ansvar och vilken behörighet VD har.Gratis mallar rörande VD:s ansvar VD:s ansvar i aktiebolag Vad är en VD?En verkställande direktör, förkortat VD eller vd, är den […]

Styrelsens ansvar enligt aktiebolagslagen

Styrelsen är den grupp av personer i ett aktiebolag som är ansvarig för organisationen och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen väljs ut av ägarna när de möts på bolagsstämman. I denna artikel går vi igenom vad styrelsens uppgifter i ett aktiebolag egentligen är och vilket ansvar de har i ett aktiebolag.Gratis mallar rörande styrelsens ansvar […]