Styrelsemöte enligt aktiebolagslagen

Allt du behöver veta om styrelsemöten i aktiebolag Det kan kännas krångligt med alla krav på hur styrelsemöten i aktiebolag ska skötas för att de ska följa de bestämmelser som finns i aktiebolagslagen. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta för att dina styrelsemöten ska ske korrekt och lagenligt.Gratis mallar rörande […]

Bolagsstämma i ett aktiebolag

Hur genomförs en bolagsstämma i ett aktiebolag? Alla aktiebolag måste ha minst en bolagsstämma varje år. Vid bolagsstämman samlas ägarna av ett bolag för att ta viktiga beslut om bolagets verksamhet. Aktieägarens rätt att utöva inflytande i ett aktiebolag uppfylls vid dessa återkommande bolagsstämmor. En bolagsstämma är motsvarande till ett årsmöte i en ideell förening, årsmöte kan […]

Aktiebolagslagen

Aktiebolagets tillblivelse, liv och död regleras i aktiebolagslagen (ABL). Aktiebolagslagen reglerar ett aktiebolags födelse, verksamhet och konkurs eller likvidation. Allt som rör registreringen och upprättandet av ett aktiebolag finns beskrivet och reglerat i aktiebolagslagen. Här finns också beskrivningar av hur man ska redovisa räkenskaper, vad som gäller för beslutande personer inom ett aktiebolag och mycket […]

Hur går en rättegång till?

Den som aldrig har varit i domstol vet inte hur en rättegång går till. Det kan vara nervöst och kännas obehagligt. Läs om käromål och svaromål och om hur förberedelsen och huvudförhandlingen går till och vad syftet med rättegångens olika delar är. Innehållsförteckning: Vad är en rättegång? Egentligen är en rättegång gången i rätten, eller […]

Rättsskydd

Nästan alla har någon gång i livet behov av juridisk hjälp. Därför är det viktigt att känna till vad rättsskydd är. Rättsskydd betyder att du får hjälp med en stor del av de kostnader som kan uppstå om du skulle hamna i en tvist. De flesta i Sverige har tillgång till rättsskydd genom en hemförsäkring. […]

Vad kostar det att anlita en jurist?

De flesta som anlitar en jurist gör det för första gången och har ingen aning om vad det kostar. Läs om vad det kostar och vilka sätt det finns att få hjälp med kostnaden. Innehållsförteckning: Det kan bli dyrt Det första och viktigaste som den som anlitar en jurist måste förstå är att det kan […]

Olika sorter av entreprenader

Vilka olika sorter av entreprenader finns det? För den som står i begrepp att bygga till exempel ett hus för familjen är det ofta mycket ny information som behöver inhämtas. Byggbranschen är full av olika begrepp och det finns en hel del jargong som det kan vara svårt att hålla reda på. En del av […]

Köpa båt av privatperson | Köplagen

Ska du köpa båt av privatperson är det villkoren i köplagen som gäller. Det kan vara frestande att köpa en begagnad båt, utbudet på andrahandsmarknaden är stor och har ofta förmånliga priser. Många affärer blir bra affärer, men inte alla. Det finns mycket att tänka på vid köp av begagnad båt. En båt kan bereda […]

Köpa båt av båthandlare | Konsumentköplagen

Ska du köpa båt av en båthandlare är det konsumentköplagen som är tillämplig. Innan du köper en båt bör du bekanta dig med båttypen, vilket kan bespara dig både pengar och bekymmer. Köpa båt av båthandlare Konsumentköplagen (KköpL, KKL) tillämpas när du som privatperson köper en vara – i detta fall en båt – av […]

Köplagen

Har du funderingar kring köplagen och köprätt? På den här sidan får du som företagare och privatperson veta mer om vad köplagen är, när den gäller och inte gäller och få tips på de viktigaste sakerna att ha koll på när det gäller köplagen. Du kan också läsa mer om hävning av köp, om köparens […]