Vad krävs för växelvis boende?

Om ni är separerade och har gemensam vårdnad om ert barn kan det ibland vara svårt att komma överens om var barnet ska bo. Då kan domstolen bestämma att barnet ska bo antingen hos den ena föräldern eller växelvis hos båda föräldrarna. Läs nedan om vad som krävs för växelvis boende. Innehållsförteckning: Vad är växelvis […]

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en juridisk process där föräldrar inte kan enas om vem som ska ha vårdnaden om ett barn. Domstolen avgör barnets bästa och tar hänsyn till föräldrarnas förmåga att ta hand om barnet. Vårdnadstvister är komplexa och känslosamma ärenden som kan påverka barnets liv på djupet. Innehållsförteckning:  Vad är en vårdnadstvist? En vårdnadstvist […]

Ensam vårdnad

Den som är vårdnadshavare har det rättsliga ansvaret för barnets person. Vid ensam vårdnad har en förälder detta ansvar. På denna sida kan du läsa om vad som är skäl till ensam vårdnad, hur man får ensam vårdnad, vad som gör gemensam vårdnad olämplig, när en förälder är olämplig vårdnadshavare och mycket mer. Få svar […]

Vad kostar en vårdnadstvist

Familjejurist

Vad kostar en vårdnadstvist? Har du separerat och har du svårt att komma överens med den andra föräldern om barnen? Då är du i en vårdnadstvist. Då är det bra att tidigt skapa sig en bild av vad en vårdnadstvist innebär. Läs nedan om vem det är som ska betala för en vårdnadstvist, vad en […]

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.