Arvskifte

Funderar du på vilka regler som gäller vid ett arvskifte? På den här sidan kan du läsa om arvskifte, vad det innebär, hur regler tillämpas och du får även tips på de viktigaste sakerna att ha koll på. Du får också veta mer om dödsbo, möjlighet att klandra, fastigheter och reavinstskatt, olika ämnen och situationer [...]

Extra bolagsstämma

Vid bolagsstämman samlas ägarna av ett bolag för att ta viktiga beslut om bolagets verksamhet. Alla aktiebolag måste ha minst en bolagsstämma varje år. Styrelsen kan också kalla till en bolagsstämma mellan de ordinarie årsstämmorna. En sådan bolagsstämma kallas för extra bolagsstämma. I den här artikeln ska vi beskriva vad som gäller för en extra [...]

Till toppen