Arvskifte

Funderar du på vilka regler som gäller vid ett arvskifte? På den här sidan kan du läsa om arvskifte, vad det innebär, hur regler tillämpas och du får även tips på de viktigaste sakerna att ha koll på. Du får också veta mer om dödsbo, möjlighet att klandra, fastigheter och reavinstskatt, olika ämnen och situationer [...]

Extra bolagsstämma

Vid den extra bolagsstämman samlas ägarna av ett bolag för att fatta viktiga beslut om bolagets verksamhet utöver ordinarie bolagsstämma. Alla aktiebolag måste ha minst en ordinarie bolagsstämma varje år. Styrelsen kan också kalla till ytterligare bolagsstämma mellan de ordinarie årsstämmorna. En sådan bolagsstämma kallas för extra bolagsstämma. I den här artikeln ska vi beskriva [...]

Till toppen