Muntligt avtal gällande ÄTA-arbete

Muntliga avtal i sig är inte ovanligt när det gäller byggprojekt. Har du hamnat i en situation där entreprenören hävdar att det har förekommit muntligt avtal gällande ÄTA-arbete? Undvik muntliga avtal vid byggprojekt Vid husbyggen besöker vanligtvis beställaren byggarbetsplatsen kontinuerligt för att se hur projektet fortlöper. Då är [...]

Har du blivit uppsagd?

Rättsakuten har uppmärksammat att både arbetsgivare och anställda ofta undrar över uppsägning, avsked och avslut av anställning. Vad säger lagen och vad bör du tänka på?  Uppsägning enligt 7 § LAS Vid uppsägning krävs sakliga skäl som grund Antingen Arbetsbrist eller Personliga skäl [...]

Omplacera personal på grund av arbetsbrist

Rättsakuten har tagit fram en mall för omplacering av anställda på grund av arbetsbrist. Mallen utgörs av en speciell struktur som ofta måste anpassas beroende på omständigheterna.  För att en arbetsgivare ska ha rätten att säga upp en arbetstagare behövs det sakliga skäl [...]

Det här bör du tänka på inför anställningens upphörande

När en medarbetare avslutar sin anställning så kan det kännas som mycket på en gång, för att inte bli för överväldigad så har vi på Rättsakuten skapat en enkel struktur som du kan följa. Rättsakutens arbetsrättsjurist Kim Stjernberg har tagit fram vad du [...]

Det här bör du tänka på inför uppsägning

Mallen utgörs av en speciell struktur som ofta måste anpassas beroende på omständigheterna. Vid exempelvis uppsägningar av medarbetare angående ”personliga skäl” kan vissa steg behöva tilläggas. Kontakta Kim, vår arbetsrättsjurist innan du går tillväga. Rättsakutens arbetsrättsjurist Kim Stjernberg har tagit fram vad du [...]

Kurs om innebörden av nya tillämpningen av LAS

Nya LAS har nu trätt i kraft och ska börja tillämpas från och med oktober 2022. Vad innebär detta för er verksamhet? Enligt oss på Rättsakuten är det en väsentlig skillnad som alla arbetsgivare bör vara medvetna om och då inte bara HR-avdelningen utan även alla chefer med personalansvar. Därför är det viktigt att [...]

Konsumentköplagen 2023

Har du funderingar kring konsumentköplagen och köprätt? På den här sidan får du veta vad konsumentköplagen är, när den gäller och när den inte gäller och du får tips på de viktigaste sakerna att ha koll på när det gäller konsumentköplagen. Du får också veta mer om ångerrätt och garantier, [...]

Köplagen 2023

Har du funderingar kring köplagen och köprätt? På den här sidan får du som företagare och privatperson veta mer om vad köplagen är, när den gäller och inte gäller och få tips på de viktigaste sakerna att ha koll på när det gäller köplagen. Du kan också läsa mer om hävning av [...]

Till toppen