Det allmännas skadeståndsansvar vid felaktig rättstillämpning

Rättssäkerhet är en av grunderna för det demokratiska samhället. Rättssäkerheten kräver förutsebara lagar som ska tillämpas av domstolar samt myndigheter opartiskt och objektivt. Skadeståndsansvar vid felaktig rättstillämpning Om någon har drabbats av en skada på grund av en myndighets åtgärd eller beslut, kan hen i vissa fall rikta skadeståndsanspråk mot staten. I praktiken förekommer ofta [...]

SCC – The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce / Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut

 SCC - Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut? Stockholms Handelskammare är en av Sveriges största organisationer för företag och förutom att den organiserar möten, utbildningar och andra aktiviteter för företag och företagare, så driver också handelskammaren lobbyverksamhet gentemot svenska myndigheter och försöker påverka politiska beslut i en riktning som är gynnsam för företagande i Sverige. Stockholms Handelskammare ett [...]

Du får inte bestämma reglerna – Peter pratar vårdnad

Peter pratar vårdnad är en videopodd om vårdnad, boende och umgänge. Podden hjälper dig som förälder att komma ur en vårdnadstvist på bästa sätt eller att undvika att alls hamna i en vårdnadstvist. Den 11 oktober kom avsnitt tre ut - du får inte bestämma reglerna. Lyssna redan idag. [...]

Videopodd: Avsnitt två – Vårdnad är en plikt

Peter pratar vårdnad är en videopodd om vårdnad, boende och umgänge. Podden hjälper dig som förälder att komma ur en vårdnadstvist på bästa sätt eller att undvika att alls hamna i en vårdnadstvist. Den 3 oktober kom avsnitt två ut - vårdnad är en plikt. Lyssna redan idag. [...]

Till toppen