Beräkning av skadestånd i avtalsförhållanden

. Hur mycket kan man kräva i skadestånd från motparten när det har skett ett avtalsbrott? Vi på Rättsakuten reder ut juridiken åt dig. Det positiva kontraktsintresset I avtalsrätten är huvudregeln att löften ska hållas, vilket kallas för pacta sunt servanda. Grundtanken inom avtalsrätten är att de som [...]

Starta eget bolag – Rättsakuten hjälper dig

Går du i tankar kring att starta eget och börja arbeta för dig själv, istället för att arbeta för andra? Verkar det krångligt och oklart vad som krävs? Lugn, vi på Rättsakuten hjälper dig från start till mål. Vi ser till att det inte blir några oklarheter så att du kommer igång med ditt [...]

Vad säger visselblåsarlagen?

Rättsakuten har uppmärksammat att tidigare anställda i flera branscher anklagats för att bedriva konkurrerande verksamhet med företaget. Därför redogör nu Rättsakuten vad visselblåsarlagen säger. Visselblåsarlagen Lagen innebär kortfattat att anställda som slår larm om allvarliga missförhållanden skyddas mot repressalier från arbetsgivaren. Lagen medför inte några förändringar i [...]

Till toppen