Hur reklamerar jag en vara?

Vid köp av lös egendom, d.v.s. fysiska föremål såsom bilar, kläder och möbler tillämpas köplagen. Köplagen gäller  när privatpersoner köper varor av varandra, när näringsidkare (företag) köper varor av varandra och när en näringsidkare köper en vara av en privatperson. Köplagen gäller inte när en privatperson köper en vara av ett företag, då tillämpas istället [...]

Kan en banktjänsteman utfärda on-demand garantier som är bindande för banken?

Är du banktjänsteman och undrar vilka bindande avtal du får ingå åt bankens vägnar? Då är Nordbanksfallet ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Vad finns det för olika typer av fullmakter? Ställningsfullmakt Med ställningsfullmakt menas att någon intar en yttre ställning, varmed brukar förbindas [...]

Hur kan jag skapa en NFT?

Har du några frågor kring NFT:er eller behöver du hjälp i ett ärende som rör NFT:er? Vi på Rättsakuten kan ge dig rådgivning och assistans. Du är varmt välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon för en konsultation. Vem som helst kan enkelt skapa en NFT. [...]

VD:s ansvar och behörighet i aktiebolag

Är du VD för ett bolag och undrar vilket ansvar du har och vilka typer av avtal du får ingå åt bolagets räkning? Den här artikeln reder ut vilket ansvar och vilken behörighet VD har. Gratis mallar rörande VD:s ansvar Ladda ner mallarna här! Tillgängliga mallar: Anställningsavtal för VD Checklista för VD:s jäv Instruktion för [...]

Hur kan jag sälja en NFT?

För att kunna köpa och sälja NFT:er behöver du anskaffa en digital plånbok. Det finns olika digitala plånböcker online som exempelvis MetaMask, MyEtherWallet, WalletConnect och CoinBase. Vissa digitala plattformar där du kan köpa NFT- konst stödjer endast en typ av plånbok medan andra stödjer flera. Anskaffa en [...]

Styrelseledamöters ansvar för bolagets förpliktelser efter utträde

Var du styrelseledamot i ett bolag och är orolig för att bli personlig ansvarig för bolagets förpliktelser trots utträdde från bolaget? Då är Utträdesfallet ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Om kontrollbalansräkning Kapitalbrist innebär att bolagets eget kapital understiger aktiekapitalet. Om det är så [...]

Skyldighet för aktieägarna att svara för motpartens rättegångskostnader

Är du aktieägare och ditt aktiebolag funderar på att starta en domstolsprocess mot ett annat bolag? Vad är ansvarsgenombrott och vad gäller? Då är Processbolagsfallet ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Ansvarsgenombrott Inom aktiebolagsrätten så gäller som huvudregel att delägarna inte är ansvariga för [...]

Till toppen