När kan man få rättsskydd i en vårdnadstvist?

Om du har en hemförsäkring så har du ett rättsskydd och då kan du i många fall få en del av dina rättegångskostnader i en vårdnadstvist ersatta. Ibland gör dock ettårsregeln att du inte får någon ersättning. Läs nedan om vad som gäller. En rättsskyddsförsäkring i hemförsäkringen [...]

Kommuns ansvar för annans åligganden – fråga om ansvarsgenombrott

Jobbar du på en bank och står inför att ge banklån till ett aktiebolag vars majoritetsägare är en kommunal stiftelse? Då är fallet Handelsbanken vs Varbergs kommun ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Ansvarsgenombrott Av 1 kap. 3 § aktiebolagslagen följer att delägarna i [...]

Vilken rättslig verkan har en utfästelse om att teckna aktier i framtiden?

Undrar du vilken rättslig verkan en utfästelse om att i framtiden teckna aktier har? Då är Teckningsutfästelsefallet ett viktigt rättsfall för dig att ha koll på. Rättsakuten förklarar utfästelse om tecknandet av aktier här. Om aktieteckning Aktier räknas som lös egendom och kan överlåtas och förvärvas med [...]

När kan man få rättshjälp i en vårdnadstvist?

Om du befinner dig i en vårdnadstvist och har svårt att klara kostnaderna för ett juridiskt ombud, så är det bra att känna till när man kan få rättshjälp i en vårdnadstvist. Läs nedan om vad som krävs. Grundläggande krav för rättshjälp Rättshjälp är ett ekonomiskt stöd [...]

Chefers behörighet att ingå avtal åt bolagets räkning

Är du chef för ett bolag och undrar vilka typer av avtal du får ingå åt bolagets räkning? Då är Solar-fallet ett viktigt rättsfall för dig att ha koll på. Vad finns det för olika typer av fullmakter? Ställningsfullmakt Med ställningsfullmakt menas att någon intar en yttre [...]

IP-ägaravtal – viktigt för startup

Beroende på vad för typ av startup man är involverad i, kan ett IP-ägaravtal vara mer eller mindre avgörande för möjligheten att driva och utveckla företaget. IP står för intellectual property och är helt enkelt en beteckning på intellektuella tillgångar. Sitter ni på en briljant idé där ni som startup vill göra verklighet av [...]

Aktieägares ansvar för skador som aktiebolaget orsakar

Är du aktieägare och är orolig för att du ska hållas personligt ansvarig för skador som aktiebolaget orsakar? Då är Sidbrodammsfallet ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Vad menas med ansvarsgenombrott? Utgångspunkten är att en aktieägare vanligtvis inte är ansvarig för aktiebolagets skulder. Enligt [...]

Till toppen