Upphovsrätt – så skyddar du det du skapar

Vi har tidigare skrivit om IP-ägaravtal och hur viktigt detta är att få på plats i ett tidigt skede. Som nystartat företag, eller så kallad startup, har man ofta immateriella tillgångar, såsom ideer, kunskap eller varumärke. Dessa tillgångar bör skyddas, så att ingen annan kan kopiera dina idéer. [...]

Vilket ansvar har styrelsen i ett aktiebolag?

Aktiebolagslagen är en central del i hur lagstiftaren reglerar ett aktiebolags verksamhet i Sverige. Även om namnet aktiebolagslagen låter allomfattande för ett aktiebolag så finns det även andra lagar inom till exempel skatterätt och avtalsrätt som har stark bäring på aktiebolag. Även om aktiebolagslagen är mycket viktig för ett aktiebolags verksamhet så är det inte [...]

Aktieägaravtal – ett viktigt avtal mellan aktieägare

Ett aktieägaravtal/kompanjonsavtal är ett avtal mellan delägare av ett aktiebolag. Avtalet är mycket viktigt att ha på plats av flera olika anledningar. Dels för att reglera hur ägandefördelning ser ut, men också för att göra det tydligt hur det ska gå till om en av delägarna vill göra en exit och avsluta sitt engagemang [...]

Motivera personalen med incitamentsprogram för startups

Du som driver en startup har med all sannolikhet ett brinnande engagemang för bolaget och för den resa som företaget nu ger sig ut på. Motivationen är det sällan några problem med utan den största utmaningen är hur man ska få dygnets timmar att räcka till. Men hur överför man sin motivation på personalen? [...]

Vesting – säkerställ grundarens långsiktiga engagemang

Vesting är egentligen ett engelsk begrepp men som på senare år blivit allmänt vedertaget även i Sverige. En översättning till svenska skulle bli återköpsrätt, alltså en aktieägares rätt att återköpa aktier. Vesting är någonting som implementeras i aktieägaravtalet om man har flera aktieägare i bolaget. Kortfattat kan man säga att vesting innebär att aktieägare [...]

Är avdrag tillåtet för andras tillgångar? – Fallet ”Dödsboets fastighet”

Bedriver du en näringsverksamhet där tillgångarna inte ägs av verksamhetsutövaren? Det kanske är du själv som äger tillgångarna samtidigt som ditt bolag bedriver verksamheten. Undrar du vilka kostnader kopplade till tillgångarna som du får göra avdrag för i näringsverksamheten? Det kan du läsa om i rättsfallet ”Dödsboets fastighet”. [...]

Förebygga, hantera och undvika tvister

Som startup är det mycket som är nytt, inte bara bolaget i sig. Bolaget ska skriva sina första avtal, göra sin första försäljning, lansera sin första produkt, etc. Det kan ta ett tag innan alla rutiner finns på plats och många av de tvister som kan uppstå, beror just på att man gjort något [...]

Till toppen