Köpa husbil privat | Köpa begagnad husbil

Ska du köpa begagnad husbil finns det mycket att tänka på och det gäller att du är extra noggrann. Här får du information och tips om att köpa begagnad husbil för ett lyckat och smidigt köp. Vilken lag tillämpas vid köp av husbil mellan privatpersoner? Ska du köpa en husbil privat är det köplagen (KöpL) [...]

Dödsbodelägare | Vem ärver efter ett dödsfall?

När en person avlider uppstår en juridisk person - ett dödsbo. Delägare i dödsboet kallas för dödsbodelägare och är arvsberättigade släktingar (legala arvingar) och efterlevande make/maka, sambo, arvingar och eventuella universella testamentstagare till den avlidne. Bouppteckning För att ta reda på vilka som är arvsberättigade efter ett dödsfall görs en bouppteckning. Till bouppteckningsförrättningen kallas arvsberättigade [...]

Särkullbarn och arv | Så här hur fungerar det

I en familj där det endast finns gemensamma barn är arvsordningen att make eller maka ärver all kvarlåtenskap med så kallad fri förfoganderätt och att gemensamma barn ärver först när den efterlevande maken eller makan har avlidit. Gifta par som har särkullbarn För gifta par som har särkullbarn (barn från tidigare förhållanden eller äktenskap som [...]

Gåvobrev i arvskifte och förskott på arv

Gåvobrev till bröstarvingar ses i första hand som förskott på arv. Gåvor eller förskott på arv är ett utmärkt sätt för den som vill dela med sig att ha kontroll om vem som får vad innan den avlider. Gåvor eller förskott på arv Huvudregeln är att alla gåvor man ger till sina barn under ens [...]

Till toppen