Vad är tredjemansavtal?

I juridiska sammanhang är det den första och andra personen som ingår avtal med varandra. Den tredje mannen är den part som kan få en självständig rätt eftersom de två parterna har ingått ett avtal. Vad är ett tredjemansavtal? De första och andra männen är de som ingår ett avtal med varandra medan den tredje [...]

Vad är prekontraktuellt ansvar?

Företag som förhandlar om större avtal är medvetna om att det blir långvariga förhandlingar, även att avtalets innehåll kommer vara såväl komplext som detaljerat. I sådana här situationer är det vanligt att de redan inledningsvis kommer överens om vissa förhållningsregler som kan leda till att de till viss del blir bundna av avtalet innan det [...]

Vad är ett skenavtal?

I samband med skandaler, skattebrottslighet, arbetsrätt och organiserad brottslighet förekommer med jämna mellanrum termen skenavtal. Vad är egentligen ett skenavtal och vilken betydelse har det för lagligheten i affärsuppgörelser, för privatpersoner såväl som företag. Skenavtal i korthet Ett skenavtal är ett avtal som är skapat med den enda avsikten att förleda omgivningen att tro att [...]

Vad är en tvist mellan företag och privatpersoner?

Det är ofta vi hör ordet tvist i samband med affärer. Det kan vara företag som tvistar med varandra, det kan vara företag som tvistar med privatpersoner och det kan, undantagsvis, vara privatpersoner som tvistar med varandra. Vad är en tvist? En tvist kan även vara företag eller privatpersoner som tvistar med myndigheter på nationell, [...]

Vad är en fullmakt och hur fungerar en fullmakt?

Att ”ge eller ha en fullmakt” är termer som man ofta hör i en mängd olika sammanhang. Det är inte sällan som personer ger fullmakt till någon annan för att sköta olika ärenden. Vad är en fullmakt? Det är särskilt vanligt att äldre personer ger fullmakt till en närstående för att sköta bankärenden, apotek med [...]

Hur ingås och binds part till avtal?

 Förhandlingar om affärsavtal kan ofta dra ut på tiden om det är stora affärer man förhandlar om. Avgörande frågor är: hur ingås avtal, vilka är kriterierna för avtals ingående? Ingås avtal enbart skriftligen? Nej avtal kan ingås skriftligen, muntligen och genom s k realhandlande - genom handling. Kriterierna för avtals ingående Vid intensiva [...]

Vad är avtal i strid mot lag?

Avtal är centralt inom näringslivet där både företag och privatpersoner ingår avtal dagligen. Mestadels är det små avtal som handlar om konsumentköp, men lika ofta sker ingående av stora avtal mellan företag. Avtal av den typen är ofta mycket detaljrika och väldigt omfattande. Vad är avtal? Inom näringslivet, inkluderat affärer mellan företag och konsumenter, är [...]

Hur bestrida en faktura ABC

Att bestrida en faktura är många gånger mycket enkelt men ibland kan det bli lite mer komplicerat och i sällsynta fall kan ett bestridande av en faktura också leda till en formell tvist. Nedan ska vi gå igenom olika situationer hur ett hushåll eller ett företag kan agera när de får en felaktig faktura och [...]

Avtals innehåll – Hur skriver man ett avtal?

Avtal är centrala för att ekonomin i ett samhälle ska fungera. Det är avtal, och då förstås avtals innehåll, som reglerar alla förhållanden mellan privatpersoner och företag, relationen emellan olika företag och också privatpersoner emellan samt många gånger också mellan offentlig sektor och företag och privatpersoner. Vad är avtal? Avtal är det som stadgar vad [...]

Vad innebär separabilitetsdoktrinen i samband med skiljeavtal?

Vad innebär separabilitetsdoktrinen i samband med skiljeavtal? Själva begreppet separabilitetsdoktrinen i sig själv ger ingen ledtråd till vad den handlar om förutom att den på något sätt i detta fall är kopplad till skiljeavtal. Skiljeavtal är en klausul i avtal som stadgar att företag som tvistar om avtal ska föra tvisten om dessa avtal i [...]

Till toppen