Traditionella skuldebrev kan kasta om bevisbördan

Högsta domstolen uttalar sig försiktigt om skuldebrevs påverkan på bevisbördan. Domstolen håller öppet för att traditionella skuldebrev kan få sådan verkan, men utesluter att varje typ av handling får en sådan verkan så snart skuldebrevslagen är tillämplig. Foto av Justina Rosengren Skuldebrev, revers och låneavtal Det [...]