Inget undantag för förvaltning av facklig stiftelse

Högsta förvaltningsdomstolen klargör att de tjänster i form av kapitalförvaltning som AFA Försäkring tillhandahållit fyra stiftelser i en momsgrupp inte är undantagna från mervärdesskatteplikt med stöd av undantaget från skatteplikt för fristående grupper. Stiftelsernas verksamhet anses inte vara av allmänt intresse i den mening som avses i artikel 132.1 l i mervärdesskattedirektivet. [...]

Elva månader gav hemvist i Sverige

Högsta domstolen fastslår att ett barn, som flyttat till Sverige med sin mamma när det varit två och ett halvt år gammalt och som vistats i Sverige i elva månader, har sin hemvist i Sverige. Högsta domstolen fäster också vikt vid att barnet går i svensk förskola och att pappan inte krävt att barnet [...]

Den enskilda näringsidkarens arbetsinsats ska beaktas

Högsta domstolen klargör hur marknadsvärdet på en enskild näringsverksamhet ska beräknas enligt avkastningsvärdemetoden. Innehavarens egen arbetsinsats ska beaktas genom att rörelsen påförs fiktiva lönekostnader. Detta innebär att rörelsevärdet ofta blir noll kronor. Detta innebär också att det är avgörande för hyresgästen att utforma sin talan på rätt sätt och att använda rätt metod för [...]

Till toppen