Ökat behov av avtal mellan sambor

12 februari, 2019|

Familjerätten i förändring Familjebildningen har historiskt sett varit bunden till en kyrklig vigsel men detta har öppnats upp mer och mer och idag är familjebegreppet helt öppet. Det är upp till var och en att bestämma vilka som man kallar sin familj. Juridiken försöker hänga med i denna utveckling. Samboförhållanden har funnits länge och juridiken [...]